Søg
Close this search box.

Generalforsamling

Generalforsamling i Hvidbjerg Bank 2024

21. marts 2024

Omkring 280 aktionærer var mødt frem, da Hvidbjerg Bank onsdag den 20. marts 2024 afviklede generalforsamling i hallen i Midtpunktet Thyholm.
Bestyrelsesformand Henrik H. Galsgaard bød velkommen, og nævnte i samme forbindelse, at 2023
har været det bedste år i bankens 111-årige historie med et resultat på 43,9 mio. kr. før skat.

– Banken har et godt ry, og banken er god til at sætte hjulene i gang i lokalområdet. Succesen kan bl.a. tilskrives den store kundetilfredshed og loyalitet blandt bankens kunder, lød det fra formanden. Rasmus Kronborg blev udpeget til dirigent og gennemgik herefter dagsordenen, inden han gav ordet tilbage til Hvidbjerg Banks formand, Henrik H. Galsgaard.

Et godt år
Formanden kunne berette om et rigtigt godt år for Hvidbjerg Bank. Henrik H. Galsgaard fortalte:
– Verdens tilstand har ændret sig. Hvidbjerg Bank har måttet navigere gennem eftervirkningerne af en pandemi,
store naturkatastrofer, geopolitiske spændinger, stigende renter og meget mere.
– Banken har trods alle udfordringerne gjort det rigtig godt og tilbyder i dag sine kunder stærke tidssvarende løsninger og kvalitet på alle niveauer.
Dette skyldes bl.a. at banken har investeret i medarbejderne og de løsninger, der tilbydes, lød det.
Bestyrelsesformanden kunne i øvrigt berette om en robust bank, der står godt med solid likviditet og klar til at træde ind i fremtiden.
– Hvidbjerg Banks kundetilfredshed er stigende, og jeg vil gerne takke alle medarbejdere og investorer for, at vi har været i stand til at skabe dette flotte resultat og på samme tid gjort alle bekymringer til skamme.

Rekordresultat
– Da regnskabsåret begyndte, var vi ikke så optimistiske. Her forventede vi et resultat på mellem
15-23 mio. kr. før skat, men efter tre opjusteringer og et højt
aktivitetsniveau, kunne vi præsentere det historiske resultat på 43,9 mio. kr. før skat. Et resultat der aldrig har været bedre i bankens historie.
Henrik H. Galsgaard berettede desuden om en meget reguleret finansiel sektor med krav og regler, der til stadighed
strammes for at dæmme op for hvidvask og kapitalkrav mm.
– Det kunne være rart, hvis kravene, der er ens for alle pengeinstitutter, var tilpasset efter bankernes størrelse og kundegrundlag.
Men sådan forholder det sig ikke. Vi bliver mødt af de samme regler som de større banker.
– Trods de mange krav nåede vi alligevel i mål med det flotte resultat og en helt blank revisorpåtegning uden nogen form for anmærkninger.
– I det afsluttede regnskabsår er der blevet investeret i bankens hovedsæde, der er blevet renoveret for et større beløb,
ligesom øgede løn- og IT-udgifter har medvirket til at øge  omkostningerne, der således er steget med 11%.
Nedskrivningerne er steget en smule, men er fortsat lave og vidner om solide kunder, fortalte formanden og fortsatte:
– Også bankens aktie er i en god gænge. I dag er den i kurs 117, og for fem år siden var den i kurs 55. Med andre ord der den steget med 110% i perioden.
– Egenkapitalen har med 253 mio. kr. rundet en kvart mia., og årets resultat forrenter egenkapitalen med 18,3%.

Den grønne omstilling
Henrik H. Galsgaard berettede desuden om bankens markante tiltag indenfor bæredygtighed og grøn omstilling:
– Vi finansierer vækst og udvikling i Hvidbjerg Bank. Den grønne omstilling er nødvendig, og vi må som alle andre medvirke, hvor vi kan. Det sker fx gennem grønne lån og investeringsprodukter med grøn profil.
– Kontanterne forsvinder stille og roligt, og på dette område sker der også store forandringer i bankverdenen, hvor der er stort
fokus på hvidvask og kampen mod fx terrorfinansiering. Også her står vi stærkt rustet i Hvidbjerg Bank.

2024 med sorte skyer
Selvom det igangværende regnskabsår er begyndt godt i Hvidbjerg Bank, kan formanden dog ane et par sorte skyer i horisonten.
– Krig og spændinger af forskellig karakter kan påvirke økonomien,
men vi står godt i Hvidbjerg Bank med gode kapitalforhold og likviditet samt en solid egenkapital.
– Vi forventer et resultat for 2024 i spændet mellem 15-20 mio. kr. før skat. Estimatet bygger dog på et forsigtigt skøn forklarede formanden.
I kølvandet på det historiske resultat er der fortsat ikke planer om at udbetale udbytte til aktionærerne.
– I de seneste mange år er der ikke blevet udbetalt udbytte til aktionærerne i Hvidbjerg Bank, og det er der en grund til.
Vi arbejder fortsat målrettet med kapitalplanlægning og sigter efter at kunne udbetale udbytte
i kølvandet på 2024-regnskabet. Men det vil bankdirektør Jens Odgaard berette mere om senere,
lød det fra Henrik H. Galsgaard inden han takkede bestyrelse og direktion:
– Jeg vil gerne takke både bestyrelse og direktion for et godt samarbejde og i særdeleshed
Lars Jørgensen, der efter 15 år i bestyrelsen har valgt at takke af.

Fremlæggelse af årsrapport for 2023
Efter formandens beretning fremlagde bankdirektør Jens Odgaard årsrapporten for 2023 til godkendelse
sammen med en beslutning om anvendelse af overskud.
– Årets resultat er det bedste i bankens historie, fortalte Jens Odgaard.
Herefter blev regnskabet nøje gennemgået på storskærmen i hallen med løbende henvisninger til de udleverede
trykte årsregnskaber, som var lagt frem til de fremmødte aktionærer.
Jens Odgaard gennemgik nøgletal, balance og resultatopgørelse, og de mange fremmødte aktionærer
kunne herefter enstemmigt godkende årsrapporten.

Udbytte og kapitalkrav
Jens Odgaard belyste de stadigt stigende kapitalkrav, som skal være med til at polstre bankerne.
Her er det et mål for Hvidbjerg Bank at styrke kapitalen,
og denne beslutning er således medvirkende til, at Hvidbjerg Bank igen i år ikke udbetaler udbytte til aktionærerne, lød det.
Men i kølvandet på årsrapporten for 2023 er målet så småt ved at være nået, når det gælder kapitalkravene. Kapitalkrav er på 24,9%, og Hvidbjerg Bank kan i dag mønstre en kapitalprocent på hele 26,4%.
Det åbner op for, at vi fra 2024 og fremadrettet får mulighed for at udbetale udbytte til aktionærerne, lød det fra Jens Odgaard.
Regnskab og overskudsdisponering blev enstemmigt godkendt af den fremmødte generalforsamling,
inden Jens Odgaard gav ordet til dirigent Rasmus Kronborg.

Valg til repræsentantskab

Blandt de øvrige punkter på Hvidbjerg Banks generalforsamling 2024 var også valg til bankens repræsentantskab.
Her blev Jan Houe, Lars Jørgensen, Lars Hvid, Lene M. Houe og Morten L. Laursen valgt. Tanja Dragsbæk ønskede ikke genvalg, og i stedet blev
Tanja Pedersen valgt til bankens repræsentantskab.Valget af revisor endte med et genvalg til Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Under punktet ”Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer” var der fra bestyrelsens side stillet
forslag om vedtagelse af en opdateret lønpolitik. Og ydermere foreslog bestyrelsen en bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.
Begge disse to forslag blev enstemmigt vedtaget.

En særlig tak
Punktet eventuelt var det sidste på generalforsamlingens dagsorden, og her ønskede det afgående bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen ordet.

– Jeg vil gerne takke en person her i salen, som aldrig fik den applaus, han fortjente, da han medvirkede til at redde
Hvidbjerg Bank i 2013, hvor banken befandt sig i en eksistentiel krise. Det drejer sig naturligvis om Knud Steffensen.

– Knud, du faldt for aldersgrænsen i bestyrelsen, og vi fik aldrig mulighed for at takke dig for det vigtige stykke arbejde,
du leverede, da alt så sværest ud for Hvidbjerg Bank.

– Lad os alle rejse os og give Knud Steffensen den applaus, han fortjener for sin fine indsats dengang.

Da klapsalverne havde lagt sig, rundede formanden generalforsamlingen af og takkede for det flotte fremmøde.

Herefter var det tid til en lækker middag. I pausen mellem generalforsamlingen og maden gav Anna Lystbæk en skøn koncertoplevelse.

Konstituering af repræsentantskab og bestyrelse
I den afsluttende konstituering blev resultatet følgende: Bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen udgår af bestyrelsen
mens Morten Lindholt Laursen er valgt i stedet for. Morten Lindholdt Laursen blev allerede valgt ind som ekstra medlem i bestyrelsen i august 2023, for at sikre overgangen bedst muligt i forbindelse med generationsskifte. Derfor består bestyrelsen
nu igen af 4 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.