Søg
Close this search box.

Adfærdsprincipper

ADFÆRDSPRINCIPPER OM FOREBYGGELSE AF HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING I HVIDBJERG BANK

   Vi påtager os loyalt og ansvarligt at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

   Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er et konkurrenceparameter og at samarbejde og fælles løsninger derfor er ønskelige.

  Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter disse 6 adfærdsprincipper med tilhørende handleanvisninger:

Vi sætter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering over indtjening og arbejder ud fra princippet om, at hvad der ikke

kan forklares, kan ikke forsvares.

Vi vil kun have kunder, hvor der er et klart og acceptabelt forretningsmæssigt formål, og står fast herpå uanset hvem kunden er.

Vi holder fast på at kende vores kunder, deres forretninger og måden hvorpå de bruger Hvidbjerg Bank, også selv om det er kilde til modspil.

Vi forklarer vores kunder baggrunden for reglerne og formålet med vores bestræbelser – følg og forklar.

Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til eksempelvis lande med forhøjet risiko, usædvanlige transaktioner, sindrige og uigennemsigtige selskabskonstruktioner, store kontantbeløb m.v.

Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til sort arbejde og socialt bedrageri og vi indretter vores systemer derefter.

Vi anerkender behovet for at øge gennemsigtigheden og har fokus på, at praksis kan tåle at komme i offentlighedens søgelys.

Vi vil i ledelsesberetningen redegøre for hovedindholdet af vores hvidvaskpolitik samt på vores hjemmeside offentliggøre oplysninger om vores konkrete arbejde med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Vi vil udarbejde standarder ud fra fælles formater, som kan gøres til genstand for uafhængig gennemgang og udformning af Best Practice.

Vi sikrer, at varetagelse af ikke-økonomiske hensyn også inddrages, når det gælder rekruttering, forfremmelse, aflønning m.v., herunder at opfyldelse af regulering indgår i relation til programmer med variable aflønning.

Vi understøtter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i vores daglige virksomhedsdrift, i vores kultur, i vores uddannelse og i vores kommunikation.

Vi lader os inspirere af andre professioner, som kan bidrage til at styrke kulturen og sikre, at bekæmpelsen af hvidvask og terrorbekæmpelse forankres i alle dele af organisationen.

Vi sikrer tonen fra toppen, når det gælder formidling og synliggørelse af samfundsansvar, da ledelsen er kulturbærere.

Vi sikrer, at alle led i organisationen krystalklart og konstant betoner vigtigheden af bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, uanset hvilke arbejdsopgaver den enkelte medarbejder har.

Vi sørger for relevant og tilstrækkelig uddannelse af medarbejderne, så de er klædt på til at varetage deres opgaver med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Vi arbejder målrettet med underretningerne til Hvidvasksekretariatet, således bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kan ske så effektivt som muligt.

Vi deltager konstruktivt i HvidvaskForum+ og andre samarbejdsfora, hvor udviklingen i den underliggende kriminalitet drøftes og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering forbedres.

Vi sikrer adgangen til en effektiv, anonym og beskyttet whistleblowing.

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.