Søg
Close this search box.

Klagevejledning

Ønsker du at klage?

Hvis du ønsker at klage over Hvidbjerg Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du ikke er kunde, skal du kontakte bankens klageansvarlige.
Hvis du herefter fortsat er uenig i bankens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i banken. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Hvidbjerg Banks klageansvarlige er Lene Vangsgaard Andersen.

Du kan kontakte den klageansvarlige via brev/telefon/e-mail/hjemmeside eller personligt på følgende adresse:

Hvidbjerg Bank A/S
Østergade 2, Hvidbjerg
7790 Thyholm
Tlf.: 9695 5200
Mail: la@hvidbjergbank.dk
www: hvidbjergbank.dk

Du kan også vælge at indbringe din klage for:
Det finansielle ankenævn

St. Kongensgade 62, 2.
1264 København K.
Tlf.: 3543 6333
Mail: sek@fanke.dk
www.fanke.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her EU klageportal Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse la@hvidbjergbank.dk.

I Hvidbjerg Banks Almindelige forretningsbetingelser fremgår det, at man kan klage til Finanstilsynet, Datatilsynet, den klageansvarlige og Pengeinstitutankenævnet samt den nærmere procedure herfor samt at klage kan ske via EU-Kommissionens online klageportal ved ydelser købt online.

I Hvidbjerg Banks kortvilkår fremgår det, at kunden kan klage til den klageansvarlige, Det finansielle ankenævn, Forbrugerombudsmanden og Datatilsynet.
I Hvidbjerg Banks standardskema til forbrugere, der udleveres forud for indgåelse af kreditaftaler, er der, i tilfælde af kreditaftalen indgås ved fjernsalg, medtaget oplysning om klageadgang.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.