pension

Sparer du op til din pension?

Du kan ikke gardere dig mod alt, hvad alderdommen bringer med en pensionsordning.  Men du kan give dig selv en økonomisk tryghed, når du går på pension.  Men ét er, at du har en pensionsordning. Noget andet er, om du har en god pensionsordning. 
En god pensionsordning omfatter den rigtige sammensætning af opsparing og forsikring. For dig og dine. I din og jeres situation. 

Er du i tvivl, om du har en god pensionsordning, så kom ind i Hvidbjerg Bank og få en gratis og uforpligtende pensionsgennemgang. Samtidig giver vi dig udførlig og faglig pensionsrådgivning baseret på dine behov.

Så skal du vælge en aldersopsparing. 

Aldersopsparingen afløste kapitalpensionen i 2013.
Har du mindre end 5 år til folkepensionsalderen, har du mulighed for et væsentligt forhøjet indskud. 

Fakta ved aldersopsparing 

 • En aldersopsparing bliver typisk udbetalt som én sum på én gang.
 • Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen, må du indbetale 5.500 kr. (2022).
 • Har du mindre end 5 år til folkepensionsalderen, kan du under visse forudsætninger, indbetale 54.200 kr. (2022). 
 • Du kan tidligst få udbetalt din aldersopsparing ved 60 år, hvis pensionen er oprettet før 1. maj 2007.
 • Du kan få alderspensionen udbetalt 5 år før du har ret til folkepension (opr. mellem 1. maj 2007 og december 2017).
 • Har du oprettet din aldersopsparing efter 01. januar 2018, kan du få den udbetalt 3 år før, du har ret til folkepension.
 • Du skal have din aldersopsparing udbetalt senest 20 år efter folkepensionsalderen.
 • Der gælder dog særlige regler for personer født før 1. juli 1960.
 • Du kan fortsætte med at indbetale, selv om du har fået en udbetaling.
 • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke får fradrag for indbetaling.
 • Du skal betale 15,3 % i skat af dit årlige pensionsafkast.
 • Du har mulighed for at ophæve aldersopsparingen i utide mod betaling af 20% i afgift.
 •  

Kontakt Hvidbjerg Bank, hvis du vil vide mere om dine muligheder i forbindelse med aldersopsparing. 

og har valgt en kapitalpension. 

Fakta ved kapitalpension 

 • En kapitalpension er en pensionsopsparing, som bliver udbetalt som én sum på én gang. 
 • Der kan ikke indbetales på ordningen efter 2012.  
 • Du kan tidligst få udbetalt din kapitalpensionen ved 60. år eller 5 år før du har ret til folkepension, alt efter oprettelsestidspunktet for pensionen.
 • Du skal have udbetalt din kapitalpension senest 15 år efter pensionsudbetalingsalderen.
 • Der gælder særlige regler, hvis du er født før 01. juli 1960  – eller aftalen er oprettet før 01. maj 2007.
 • Du skal normalt betale 40 % i afgift til staten ved udbetaling af din kapitalpension.
 • Du kan omlægge en kapitalpension til en ratepension eller en livrente.
 • Du skal betale 15,3 % i skat af dit årlige pensionsafkast.

Kontakt Hvidbjerg Bank, hvis du vil vide mere om dine muligheder i forbindelse med kapitalpension.

Så skal du vælge en ratepension.

Fakta ved ratepension

 • En ratepension er en pensionsopsparing, som bliver udbetalt i månedlige rater i mindst 10 år.
 • Du kan dog højest få et årligt skattefradrag på 59.200 kr. på en ratepension (2022).
 • Du skal betale indkomstskat ved udbetaling af din ratepension.
 • Du kan oprette en ratepension indtil 20 år efter, at du har nået pensionsudbetalingsalderen.
 • Udbetaling kan tidligst ske ved pensionsudbetalingsalderen, der gælder særlige regler for ordninger oprettet inden 1. maj 2007 og i perioden 1. maj til 31. december 2017
 • Du skal senest starte udbetaling af ratepensionen fra og med kalenderåret 21 år efter du har nået pensionsudbetalingsalderen
 • Der gælder særlige regler hvis du er født før 01. juli 1960 – eller aftalen er oprettet før 01. maj 2007. 
 • Du kan omlægge en ratepension til en livrente.
 • Du skal betale 15,3 % i skat af dit årlige pensionsafkast.

Kontakt Hvidbjerg Bank, hvis du vil vide mere om dine muligheder i forbindelse med ratepension.

Så skal du vælge en livrente.

Fakta ved livrente

 • En livrente er en pensionsopsparing, som bliver udbetalt i månedlige beløb livsvarigt.
 • Du kan indbetale så meget, som du vil på en livrente.
 • Du kan trække dine indbetalinger til livrenten fra i din indkomstskat.
 • Du skal betale indkomstskat ved udbetaling af din livrente.
 • Du kan oprette en livrente, uanset hvor gammel du er.
 • Udbetaling kan tidligst ske ved pensionsudbetalingsalderen, der gælder særlige regler for ordninger oprettet inden 1. maj 2007 og i perioden 1. maj til 31. december 2017
 • Du bestemmer selv, hvor sent i livet, du ønsker at starte med at få livrenten udbetalt.
 • Du kan ikke omlægge en livrente til hverken en kapitalpension eller en ratepension.
 • Du skal betale 15,3 % i skat af dit årlige pensionsafkast.
 • På private indbetalinger til livrente kan indsættes op til opfyldningsfradraget på 54.500 kr. Indbetales der via arbejdsgiver, kan der indbetales op til 100 % af lønnen. Selvstændige kan indsætte op til 30 % af årets overskud.

Kontakt Hvidbjerg Bank, hvis du vil vide mere om dine muligheder i forbindelse med livrente.

Se mere om Letpensions produkter

Så skal du overveje KontoInvest.

Hvis du gerne vil investere din pension, men ikke selv ønsker at udvælge og overvåge de enkelte obligationer og aktier, er Konto Invest en god løsning for dig. 

Fakta ved KontoInvest 

 • KontoInvest giver dig adgang til løbende og professionel pleje af dine investeringer.
 • Du får en god risikospredning som sikrer et stabilt og fornuftigt langsigtet afkast.
 • Dine løbende pensionsindbetalinger investeres automatisk.
 • Du ønsker ikke selv at bestemme og tage hånd om investeringen.
 • KontoInvest tager automatisk hensyn til din risikovillighed og tidshorisont. 
 • Du betaler ingen handelskurtage, men alene et administrationsgebyr i forhold til din samlede opsparing. 

Læs mere om KontoInvest eller kontakt Hvidbjerg Bank, hvis du vil vide mere om dine muligheder i forbindelse med investering af dine pensionsmidler.

Vil du gerne investere din pension?

Så skal du overveje Lokal Puljeinvest.

Hvis du gerne vil investere din pension, men ikke selv ønsker at udvælge og overvåge de enkelte obligationer og aktier, er Lokal Puljeinvest en god løsning for dig. 

Fakta ved Lokal Puljeinvest 

 • Lokal Puljeinvest giver dig adgang til løbende og professionel pleje af dine investeringer.
 • Du får en god risikospredning, som sikrer et stabilt og fornuftigt langsigtet afkast.
 • Dine løbende pensionsindbetalinger investeres automatisk.
 • Du ønsker ikke selv at bestemme og tage hånd om investeringen.
 • Lokal Puljeinvest tager automatisk hensyn til din risikovillighed og tidshorisont. 
 • Du betaler ingen handelskurtage, men alene et administrationsgebyr i forhold til din samlede opsparing. 

Læs mere om Lokal Puljeinvest eller kontakt Hvidbjerg Bank, hvis du vil vide mere om dine muligheder i forbindelse med investering af dine pensionsmidler.

 

Vil du have en god pensionsordning?

En pensionsordning giver dig økonomisk tryghed, når du går på pension.

En god pensionsordning gør mere end det. Den dækker de skiftende behov, du har igennem livet og sikrer både dig selv og dine nærmeste, hvis der skulle ske dig noget – f.eks. i form af alvorlig sygdom, tab af arbejdsevne eller tidlig død.

En god pensionsordning indeholder derfor både en opsparingsdel og en forsikringsdel. Begge tager udgangspunkt i din situation og dine behov.

Kontakt Hvidbjerg Bank, hvis du vil vide mere om, hvordan du – med en god pensionsordning – både sparer op til fremtiden og sikrer nutiden.

Så gør brug af PensionsInfo.

Hvad er PensionsInfo?

PensionsInfo er en internetportal, der giver dig et samlet overblik over dine offentlige og private pensionsordninger:

 • Hvis du går på pension eller efterløn.
 • Hvis du mister din arbejdsevne.
 • Hvis du bliver alvorligt syg.
 • Hvis du kommer til skade ved en ulykke.
 • Ved din død.

På PensionsInfo kan du hente detaljeret information om de enkelte pensionsordninger. Du kan f.eks. finde oplysninger om indbetaling, udbetalingstidspunkter, placering af midler, begunstigelse og meget andet. Du kan også beregne din efterløn, din folkepension og den offentlige førtidspension.

Hvem står bag PensionsInfo?

Følgende instanser står bag PensionsInfo:

 • Alle danske banker, sparekasser, forsikringsselskaber, pensionskasser og Personalestyrelsen.

PensionsInfo arbejder derudover sammen med: 

 • Økonomi- og Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, A-kassernes Samvirke og KMD.

Hvordan kommer du ind på PensionsInfo?
Når du er logget på netbank, har du direkte adgang til PensionsInfo. Linket hedder PensionsInfo, og du finder det under menupunktet Pension og forsikring i topmenuen.

Har du ikke netbank, kan du se dine pensionsoplysninger på pensionsinfo.dk. Log på med din NemID.

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.