Søg
Close this search box.

boligsalg

Går du med salgstanker?

Måske har du fået nyt job langt fra din bopæl. Måske mangler du plads på grund af familieforøgelse. Måske har du for meget plads, fordi ungerne er fløjet fra reden. Eller måske har du valgt at sælge alt dit jordiske gods og rejse jorden rundt. Grundene til salgstankerne kan være mange. 

Uanset hvilken grund, du har, melder der sig en mængde konkrete, praktiske og økonomiske spørgsmål. I Hvidbjerg Bank kender vi svarene på rigtig mange af dem, og vi vil gerne hjælpe dig med gode råd og vejledning, hvis du vil sælge din bolig.

Når du først har bestemt dig for at gå fra salgstankerne til et reelt boligsalg, går der en proces i gang, som kan vare i kortere eller længere tid, men som under alle omstændigheder kræver mange overvejelser, mange forberedelser og mange beslutninger. 

I Hvidbjerg Bank vil vi gerne hjælpe dig, så du er bedst muligt rustet til dit boligsalg. Derfor har vi udarbejdet salgsprocessens 10 trin, som forhåbentlig kan vejlede og inspirere dig før og under salget af din bolig.

1. Find en ejendomsmægler
Du kan godt selv sælge din bolig, men det mest almindelige er at betale en ejendomsmægler et salær for at varetage salget. Vælg en ejendomsmægler, som har kendskab til dit lokalområde, og husk at drøfte forventninger til salgsprisen og salgsperioden. En høj salgspris kan medføre en lang salgsperiode. 

2. Få en formidlingsaftale
Ejendomsmægleren udarbejder en formidlingsaftale, som indeholder alle betingelser for salget. I formidlingsaftalen indgår bl.a. et salgsbudget, som specificerer de forventede indtægter og udgifter. Dermed kan du beregne dit over- eller underskud i forbindelse med salget. 

3. Lav en tilstandsrapport
Du kan begrænse dit ansvar for fejl og mangler ved boligen ved at betale en byggesagkyndig for at udarbejde en tilstandsrapport. 

4. Få en ejerskifteforsikring
Du kan også begrænse dit ansvar for fejl og mangler ved boligen ved – i samarbejde med køber – at tegne en ejerskifteforsikring. 

5. Annoncer boligen
Det er ejendomsmæglerens ansvar at annoncere din bolig til salg i aviser og på internettet. Ejendomsmægleren har normalt også stor interesse heri, for jo hurtigere boligen bliver solgt, desto hurtigere får han sit salær. 

6. Fremvis boligen
Du aftaler med ejendomsmægleren, hvornår der skal holdes åbenthusdage, og hvornår der kan arrangeres ekstra fremvisninger. 

7. Skriv under på købsaftalen
Når du og køber er blevet enige om handlen, underskriver I begge købsaftalen. Køber kan fortryde handlen indtil seks hverdage efter, at han har skrevet under. Men gør han det, skal han betale 1 % af købesummen til dig. 

8. Skriv under på skødet
På baggrund af den underskrevne købsaftale, udfærdiger købers advokat et skøde. Når det er færdigt, sendes det til din repræsentant, typisk ejendomsmægleren. Når ejendomsmægleren og du har gennemgået skødet, og er enige i indholdet, underskriver du det. 

9. Afregn refusionsopgørelsen
Købers advokat udarbejder også en refusionsopgørelse på baggrund af den underskrevne købsaftale. Refusionsopgørelse er en opgørelse over de udgifter, som du og køber har betalt for i modpartens ejeperiode. Det er som regel udgifter som f.eks. terminsrenter, ejendomsskat, varmeudgifter. Hvis dine udgifter er større end købers, skal køber betale dig – og omvendt. 

10. Overdrag boligen
På overtagelsesdagen mødes du med køber, som du officielt overdrager boligen til. Dette sker rent faktisk ved, at du udleverer nøglerne til køber.

Når du sætter din bolig til salg, får du et salgsbudget af din ejendomsmægler, så du kan regne dit kommende over- eller underskud ud. Men det er ikke sikkert, at tallene holder. For måske bliver du nødt til at gå ned i pris, og måske ændrer kurserne på obligationer og pantebreve sig undervejs i forløbet. 

Samtidig kan det være, at du – som så mange andre – er i færd med at købe og sælge bolig på samme tid. Og det betyder måske, at du i en periode står med de økonomiske forpligtelser for to boliger på én gang. Der kan også være udgifter ved købet, som kommer før indtægterne fra salget. Derfor kan du få brug for en midlertidig finansiering, en såkaldt mellemfinansiering. 

I Hvidbjerg Bank vil vi gerne hjælpe dig med at få overblikket, både når du køber, og når du sælger bolig. Vi tilbyder også mellemfinansiering, så du er sikret en uproblematisk overgang fra din gamle til din nye bolig.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

Mød os på Facebook