Søg
Close this search box.

Whistleblowerordning

Hvidbjerg Bank ønsker at stå for åbenhed og ansvarlighed

Vi ønsker at fremme en åben kultur baseret på dialog.

Alle skal frit kunne ytre sig, og for at der ikke skal være nogen hindringer i vejen for dette, har vi i banken etableret en whistleblowerordning. Formålet med ordningen er at sikre muligheden for frit at ytre sig samt at leve op til lovkravet for finansielle virksomheder om at etablere en intern whistleblowerordning. 

Er du som kunde utilfreds med en afgørelse og/eller bankens behandling af dig som kunde, kan du indbringe en klage til banken ved at følge bankens klagevejledning som du finder længer nede på siden

Whistleblower-system

Velkommen til Hvidbjerg Banks whistleblower-system, hvor personer med tilknytning til Hvidbjerg Bank kan anmelde alvorlige forhold begået af virksomheden. Endvidere kan ansatte anmelde overtrædelser og potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden, ligesom der kan foretages anmeldelser ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

De indrapporterede sager modtages og behandles fortroligt af den autoriserede person, som er udpeget og godkendt af bankens bestyrelse. Efter omstændighederne inddrages bestyrelsesformanden.

Hvem kan indberette

Overtrædelse af den finansielle regulering

Kun ansatte kan anmelde overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden, herunder ansatte eller bestyrelsesmedlemmer.

Alvorlige forhold med afgørende betydning for virksomheden eller for enkeltpersoners liv eller helbred.

Personer med tilknytning til virksomheden kan anmelde alvorlige forhold, der kan få betydning for virksomheden eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Sådanne alvorlige forhold kan f.eks. være bestikkelse, afpresning, underslæb, regnskabsmanipulation mv. Der kan anmeldes forhold begået af personer med tilknytning til virksomheden

Personer med tilknytning til virksomheden kan f.eks. være ansatte, leverandører eller eksterne rådgivere.

Mindre alvorlige forhold

Mindre alvorlige forhold som f.eks. overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik kan ikke anmeldes i dette system, men skal i stedet indberettes gennem de normale kanaler. 

Hvad kan anmeldes

Personer med tilknytning til virksomheden kan anmelde alvorlige forhold, der kan få betydning for virksomheden eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Sådanne alvorlige forhold kan f.eks. være bestikkelse, afpresning, underslæb, regnskabsmanipulation mv. Der kan ske anmeldelse om forhold begået af personer med tilknytning til virksomheden. Personer med tilknytning til virksomheden kan f.eks. være leverandører eller eksterne rådgivere.

Ansatte kan endvidere anmelde overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden, herunder ansatte eller bestyrelsesmedlemmer, ligesom der kan foretages anmeldelser ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. 

Andre mindre alvorlige forhold som f.eks. overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik kan ikke anmeldes i dette system, men skal i stedet indberettes gennem de normale kanaler. 

Hvilke forhold skal med

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold – også de forhold du ikke umiddelbart anser for meget vigtige.

Du bedes så vidt muligt dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, bedes du vedhæfte dokumentet i digital form.

Besvar spørgsmål

Når du sender anmeldelsen, har du mulighed for at vælge, at du vil stå til rådighed med hensyn til den videre undersøgelse i det omfang den person, der foretager undersøgelsen har behov herfor. 

Vi anbefaler, at du stiller dig til rådighed mht. den videre undersøgelse, da undersøgeren måske ikke kan færdigbehandle sagen uden yderligere oplysninger fra dig.

Når du indsender din anmeldelse, får du tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode. Du bruger disse, når du skal logge ind for at se, om undersøgeren har stillet opklarende spørgsmål.

En eventuel efterfølgende dialog er altid anonym, medmindre man selv vælger at opgive sin identitet, og beror alene på anmelderens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

Anonymitet

Den person, der foretager anmeldelsen, vælger selv om han/hun vil foretage anmeldelsen anonymt. 

Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene, den ansvarlige sagsbehandler, der har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet.

Hvis man vælger at afsløre sin identitet, og der indledes en retssag mod den anmeldte person, risikerer anmelderen dog at blive indkaldt som vidne i retssagen, hvorved anonymiteten kan fortabes.

Gå til indberetning: hvidbjergbank – Hjem (integrityline.com)

Ønsker du at anvende en ekstern whistleblowerordning henvises der til Finanstilsynet eller Datatilsynet:

Der er yderligere information om Finanstilsynets whistleblower-ordning her:
Info om whistleblower-ordningen (finanstilsynet.dk)

Der er yderligere information om Datatilsynets whistleblower-ordning her:
Whistleblowerordning (datatilsynet.dk)

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.