Søg
Close this search box.

hvidvask

Hvordan arbejder Hvidbjerg Bank A/S
med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering?

Vi ønsker at minimere risikoen for, at Hvidbjerg Bank bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Det gør vi gennem overholdelse af hvidvaskloven og de øvrige regler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning.

Vi arbejder løbende med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, og det gør vi bland andet ved at overholde både gældende lovgivning samt nye krav, som hvidvaskloven stiller. Vi har i banken også indarbejdet arbejdsgange og procedurer for at håndtere kravene bedst muligt.

Vores medarbejdere besidder en faglighed, som sætter den enkelte medarbejder i stand til, på kvalificeret vis, at håndtere Hvidbjerg Banks risiko for hvidvask inden for bankens forskellige faglige områder.

Alle vores medarbejdere i banken modtager undervisning i kravene i hvidvaskloven samt relevante krav til databeskyttelse.

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.