Søg
Close this search box.

Investering

Vil du se dine penge yngle?

Det vil de fleste. Men vi er alle forskellige. Nogle foretrækker sikkerhed, forudsigelighed og stabilitet.
Andre er villige til at løbe en større eller mindre risiko. 

Det er dig og kun dig, som har svaret på, hvordan du har det bedst med, at dine penge yngler. I Hvidbjerg Bank vil vi gerne hjælpe dig med at afdække svaret. Det gør vi ved at lave en investeringsprofil for dig, hvor vi bl.a. kommer omkring følgende spørgsmål:

· Hvordan er din økonomiske situation?
· Hvad er dit kendskab til investering?
· Hvad er dit formål med investering?
· Hvad er din tidshorisont?
· Hvad er din risikovillighed? 
· Hvordan forholder du dig til bæredygtighed?

 

Når din investeringsprofil er fastlagt, kan vi sammen lægge en investeringsstrategi, og med dette udgangspunkt kan vi give dig et konkret investeringsforslag, som passer til dig.

Du er altid velkommen i Hvidbjerg Bank, hvis du ønsker investeringsrådgivning. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker,
dine behov og dine muligheder, og vi har den fornødne viden og erfaring til at hjælpe dig.

Du kan se vores depotaftale og vilkår for værdipapirhandel HER.

Ved du, at du bliver beskyttet som investor?

Når du investerer igennem Hvidbjerg Bank, sker det i overensstemmelse med MiFID II.

Hvad står MiFID II for?
MiFID er en forkortelse for ”Markets in Financial Instruments Directive”. På dansk betyder det ”direktiv for finansielle markedsinstrumenter”.

Hvad er MiFID II?
MiFID II er et EU-regelsæt om investorbeskyttelse, som blev indført 3. januar 2018. Regelsættet præciserer krav til investeringsrådgivning, information om værdipapirer, ordretyper, håndtering af interessekonflikter samt udførelse af ordrer.

Hvad betyder MiFID II for dig som investor?
MiFID II er ensbetydende med en øget beskyttelse, fordi vi i Hvidbjerg Bank skal have et solidt kendskab til dig som investor, inden vi kan yde dig investeringsrådgivning. Det medfører bl.a., at vi skal lave en risikotest, hvor vi skal have indsigt i din økonomiske situation, dit formål med investeringen, din risikovillighed m.m.

Se MiFID II Best Execution rapporter for de seneste 3 år her

Se Faktaark om forskellige typer af værdipapirer

Spreder du risikoen, når du investerer?
Risikospredning er en af de allervigtigste regler inden for investering. 

Risikospredning er et fint ord for den talemåde, vi alle kender: Læg ikke alle dine æg i samme kurv. Pointen er, at hvis du taber kurven, går alle æggene i stykker, og du har mistet alt. 

På samme måde forholder det sig med investeringer. Hvis du f.eks. anbringer hele din opsparing i aktier i et enkelt selskab, løber du en stor risiko. For hvis selskabet går konkurs, går alle dine hårdt optjente sparepenge tabt.

Satser du i stedet på flere muligheder og fordeler din investering på aktier i forskellige selskaber, spreder du risikoen. Og du bliver ikke nær så hårdt ramt, hvis et af selskaberne skulle gå fallit. 

Allerbedst er det, hvis du opfatter investering bredt og inddrager alle dine aktiver. Investering kunne da f.eks. være en kombination af aktier, obligationer, kontante indeståender og pensionsordninger.

En god måde, hvorpå du kan sikre dig risikospredning, er ved at investere igennem investeringsforeninger. Her bliver dine penge automatisk spredt ud på flere forskellige værdipapirer, lande, brancher og selskaber. På den måde bliver din risiko mindre.

Ønsker du en gennemgang af dine investeringer, så du får den risikospredning, der passer til dig, er du velkommen til at kontakte Hvidbjerg Bank.

Har du lagt en strategi for dine investeringer?
Hvis ikke, kan vi hjælpe dig med at gøre det i Hvidbjerg Bank. 

For at sikre dig den størst mulige tilfredshed med dine investeringer tilbyder vi dig individuel investeringsrådgivning, som munder ud i en investeringsstrategi for dig.

Individuel investeringsrådgivning foregår som en personlig samtale, hvor vi sammen fastlægger din investeringsprofil, herunder drøfter din økonomiske situation, dit investeringskendskab, dit investeringsformål, din tidshorisont, din risikovillighed og dine forventninger.

Din investeringsprofil udgør fundamentet for dit valg af investeringsstrategi. Men dette valg afhænger dog også af andre faktorer som f.eks. typen af investeringsmidler og beskatning.

Kontakt Hvidbjerg Bank, hvis du vil have investeringsrådgivning, der tager udgangspunkt i din situation, dine ønsker og dine muligheder.

Har du overvejet at investere igennem en forening?
For at sikre dig en fornuftig risikospredning samarbejder Hvidbjerg Bank med en række forskellige investeringsforeninger. Det giver dig mulighed for at vælge netop den investeringsforening, som passer til din personlige investeringsprofil og –strategi.

Hvidbjerg Bank tilbyder investering igennem følgende investeringsforeninger:

Bankinvest – få information på bankinvest.dk

Sparinvest
– få information på sparinvest.dk

Lokalpuljeinvest
(pension) – få information på Lokalpuljeinvest.dk/HvidbjergBank

Konto Invest
(pension) – få information på hvidbjergbank.kontoinvest.dk

Vil du vide mere om dine muligheder for at investere igennem investeringsforeninger, er du velkommen til at kontakte Hvidbjerg Bank.

Investeringsomkostninger
På denne side kan du læse mere om oversigten og de enkelte omkostningstyper, som indgår i bilaget, og du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål.

Se omkostnings bilaget med forklaring på de enkelte omkostninger her.

Ofte stillede spørgsmål.

Hvorfor sender I mig sådan en oversigt?
Vi sender dig oversigten, fordi der er kommet ny lovgivning på området (Midfid II), som fastlægger, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

Er alle investeringsomkostninger så med i oversigten?
Ja, vi har bestræbt os på få alle investeringsomkostninger med i oversigten.

Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?
Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du kan se her på hjemmesiden.

Jeg forstår ikke omkostningsbilaget. Hvad gør jeg?
Hvis du har brug for yderligere information om omkostninger, bedes du kontakte din rådgiver.

Jeg er usikker på, om jeg har den rigtige investeringsløsning. Hvad gør jeg?
Vi bestræber os på at anbefale dig den investeringsløsning, der passer bedst til dig og dine præferencer. Hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer, bedes du kontakte din rådgiver. 

Er der noget omkring omkostningsoversigten, jeg skal være specielt opmærksom på?
Der er følgende generelle forhold, du skal være opmærksom på:
Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget et omkostningsbilag. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har være muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer.

Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningsdata fra udstederne er mangelfulde eller forkerte, har banken ikke mulighed for at opgøre værdipapiromkostningerne korrekt.

Jeg har flere forskellige værdipapirdepoter hos jer. Hvorfor kan jeg ikke se en opgørelse for hvert af depoterne?
Lovgivningen sikrer, at du får et samlet overblik over alle dine investeringsomkostninger. Vi har bestræbt os på at få alle omkostninger med i bilaget, men det har ikke været teknisk muligt at lave separate opgørelser for hver enkelt depot for 2019.

Hvornår skal omkostningerne betales?
Alle omkostninger, som fremgår af bilaget er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2019, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?
Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigten, er forskellige. 

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.