Søg
Close this search box.

FAQ Hvidvask

Hvorfor stiller vi så mange spørgsmål?

Vi har fuld forståelse for, at nogle kunder oplever det som irriterende, eller som en mistænkeliggørelse af helt almindelige kunder!

Men vi har brug for din hjælp til at sikre, at vi løbende har de rigtige oplysninger om dig og din brug af banken – uanset hvor længe du har været kunde i Hvidbjerg Bank. Derfor vil du opleve, at vi stiller en række spørgsmål til dig enten via telefon eller i Netbank/Mobilbank.

Som alle andre finansielle virksomheder i Danmark, er Hvidbjerg Bank underlagt regler som skal sikre, at vi følger bl.a. Hvidvaskloven og Skattekontrolloven. Ved at besvare spørgsmålene hjælper du os med til at beskytte dig som kunde, samtidig med at du hjælper Hvidbjerg Bank med at opfylde bankens forpligtelser i forhold til landets love.

Vi har samlet en lille oversigt over lovgivningen – og nogle typiske spørgsmål fra kunderne:

Link:

Pjece omkring legitimation

Finans Danmarks hjemmeside

Finanstilsynets hjemmeside

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg som kunde og at du ved, at vi arbejder målrettet for at undgå økonomisk kriminalitet.

Derfor stiller vi dig en række spørgsmål, når du ønsker at blive kunde i Hvidbjerg Bank, og det gør vi også, selvom du har været kunde længe. 

Vi spørger f.eks. om, hvor pengene på din konto kommer fra, og hvordan du ønsker at bruge os som bank. Alle dine oplysninger er underlagt bankens tavshedspligt. Vi spørger aldrig efter fx personlige koder, og vi sender aldrig e-mails med links, som du skal klikke på.

Vi er klar over, at det kan virke underligt, at du skal svare på spørgsmål og legitimere dig, hvis du har været kunde i banken i flere år.

Banken har pligt til at indhente ny legitimation, for at sikre os at dine oplysninger er korrekte eller tilstrækkelige. Hvis man er kunde i flere banker, skal man identificere sig i alle bankerne.

Vi arbejder målrettet for at undgå økonomisk kriminalitet. Derfor beder vi om en række oplysninger, som sikrer, at vi har et godt og indgående kendskab til alle vores kunder, uanset hvor længe du har været kunde. 

Ja, det gør vi, uanset hvor længe du har været kunde i Hvidbjerg Bank. Alle kunder får dog ikke spørgsmålene på samme tid, og der er også forskel på de spørgsmål, vi stiller til vores privatkunder og vores erhvervskunder.

Banken skal kende alle kunder, uanset forretningsomfang og formål.

Vi beder mange af vores kunder om at udfylde et elektronisk oplysningsskema, og vi kan også stille spørgsmålene via telefon, pr. brev eller i Netbank/Mobilbank.

Kravet om legitimation handler ikke om kredit eller risikoen for tab. Det er et spørgsmål om at forhindre hvidvask og terrorfinansiering, som banken tager meget alvorligt. Derfor følger banken lovens intention og beder alle kunder om at identificere sig.

Ja, det har vi. Vi har som bank ret til at stille de spørgsmål, som vi finder, er nødvendige for at have et godt og indgående kendskab til alle vores kunder og således forstår deres brug af banken.

Har du problemer med at forstå og besvare spørgsmålene, vil vi meget gerne hjælpe dig. Du kan altid kontakte din rådgiver for at få hjælp.

Vælger du ikke at svare på spørgsmålene, kan det beklageligvis betyde, at du ikke kan fortsætte som kunde i banken. Vi er glade for at have dig som kunde og vil gerne undgå, at det kommer så vidt.

Vi kontakter vores kunder på forskellige måder. Det kan være en besked i Netbank/Mobilbank, et brev eller et opkald.  

Vi beder mange af vores kunder om at udfylde et elektronisk oplysningsskema. Ring til os, så vi kan hjælpe dig videre. 

Som udgangspunkt skal du vise gyldig, myndighedsudstedt billedlegitimation og adressedokumentation. 

Er du erhvervskunde, vil du alt efter virksomhedstype blive bedt om kopi af nogle af virksomhedens dokumenter.

Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvilken dokumentation, du skal vise. Du kan altid kontakte din rådgiver for at få hjælp.

Vi bruger oplysningerne til at sikre os, at vi altid har de korrekte oplysninger om dig og din brug af banken.

Ja, reglerne er de samme, også når du bor i udlandet. 

Det betyder at du skal vise en anden form for adressedokumentation, når du ikke har f.eks. sundhedskort. Du vil også skulle oplyse det særlige skattenummer (Tax Identification Number) for det land, du bor i.

 

HUSK – du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du er i tvivl eller har yderligere spørgsmål!

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.