Søg
Close this search box.

investering

Vil du investere din virksomheds overskud?

Du behøver ikke hverken at have en stor personlig formue, et stort kapitaloverskud i din virksomhed eller en stor
viden om værdipapirer for at investere.  Det vigtigste er, at du kan fortælle os om din økonomiske situation og dine behov i forhold
til investeringer. Sammen kan vi afdække din investeringsprofil og lægge en investeringsstrategi for din virksomhed. 

Om det er aktier, obligationer, investeringsbeviser eller blandede værdipapirer, der er den rigtige investeringsform for dig, vil tiden vise, men vi kan bestemt give dig nogle konkrete investeringsforslag – eventuelt i form af en kombination af opsparing, pension og investering – og under hensyntagen til de finansielle markeder, risikospredning og skatteforhold. 

Du er altid velkommen i Hvidbjerg Bank, hvis du ønsker investeringsrådgivning. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker,
dine behov og dine muligheder, og vi har den fornødne viden og erfaring til at hjælpe dig.

Alle erhvervskunder, der handler værdipapirer eller finansielle instrumenter, skal have en LEI-kode, fra den 3. januar 2018. Enkeltmandsvirksomheder, der ikke handler med derivater er dog fritaget for en LEI-kode. 

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en 20-cifret kode, der entydigt identificerer en juridisk enhed, som deltager i transaktioner på finansmarkederne – lidt som et internationalt CVR-nr.

Ét af de mange nye krav i MiFID II er, at koden skal bruges, hver gang en virksomhed handler et værdipapir eller laver en valutaforretning. Kravet gælder for både selskaber og personligt ejede virksomheder, bortset fra enkeltmandsvirksomheder, der ikke handler med derivater. 

En LEI-kode kan udstedes til alle juridiske enheder. Filialer eller forretningsenheder, som ikke er selvstændige juridiske enheder, skal i udgangspunktet anvende modervirksomhedens LEI-kode. Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.

Hvor kan jeg få en LEI-kode, og hvad koster den?
En LEI-kode fås hos en bemyndiget LEI-udsteder, en såkaldt LOU (Local Operating Unit), som validerer visse oplysninger om din enhed, inden den udsteder LEI-koden.

Du kan rekvirere en LEI-kode på følgende hjemmesider:

https://www.leinummer.dk/
https://www.dansklei.dk/
http://nordlei.org/

https://www.leiregister.dk/
https://leikode.dk
https://leiservice.dk

Du betaler et engangsgebyr for oprettelse af en LEI-kode, og herefter et årligt gebyr til LEI-udsteder så længe LEI-koden er aktiv.

Hvilke trin omfatter registreringsprocessen for LEI-koden?

  1. Udarbejd nødvendige oplysninger: juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder eller fonde, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontoradresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  2. Beslut, hos hvilken LEI-udsteder du ønsker at foretage registrering
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til registrering på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret i henhold til anvisningerne på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen validerer de afgivne oplysninger
  6. LEI-udstederen foretager registrering og sender en bekræftelse pr. e-mail

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.