Søg
Close this search box.

Emissioner fra udlån

Handlingsplaner for reduktion af finansierede emissioner fra udlån

Forum for Bæredygtig Finans lancerede i december 2019 en række anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor
kan medvirke til at accelerere den bæredygtige omstilling af samfundet.

En af anbefalingerne er, at alle pengeinstitutter fremlægger en årlig handlingsplan for reduktion af CO2-aftrykket af deres udlån.
Handlingsplanerne bidrager til opfyldelse af denne anbefaling og afspejler, hvor Hvidbjerg Bank står aktuelt.

Handlingsplan for CO2 på udlån 2023

Handlingsplan for CO2 på udlån 2022