Søg
Close this search box.

Nyheder

Halvårsrapporten 2021

Læs hele regnskabet her.

Hvidbjerg Bank har nu et forretningsomfang med bankens kunder på 2,5 mia. kr. mod 1,9
mia. kr. for 5 år siden, hvilket svarer til en forøgelse med 32 %. Banken mærker tydeligt en
stærk lokal opbakning, som er blevet forstærket yderligere, da Hvidbjerg Bank A/S nu er eneste
bank med hovedsæde i Nordvestjylland. Banken er til stede i Nordvest- og Midtjylland med
fysisk tilstedeværelse i Hvidbjerg, Hurup, Holstebro, Struer og Viborg, hvor kundeunderlaget i
alle områder er stigende.


Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2021 med et tilfredsstillende overskud på 14,1 mio. kr. før
skat. Det er en fremgang på 3,9 mio. kr. i forhold til sidste år og forrenter samtidig egenkapitalen
med 15,6 % p.a.
På baggrund af den stærke udvikling, opjusterede banken d. 7/7 2021 forventningerne til 2021
fra et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. til et interval mellem 19 og 24 mio. kr.
Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 43,4 mio. kr. mod 40,8 mio. kr. sidste år og
viser en fortsat høj aktivitet blandt eksisterende og nye kunder.


Udgifter til personale og administration er steget med 1,7 mio. kr. til 28,6 mio. kr. og kan tilskrives
en fortsat udbygning af banken og nye IT-løsninger, der skal sikre gode digitale kundeoplevelser,
og at banken overholder de fortsat stigende krav til compliance.
Halvårets samlede kursreguleringer er positive med 1,8 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. sidste år.
Hvidbjerg Bank har i 1. halvår 2021 haft nedskrivninger på kr. 0 mod 1,6 mio. kr. sidste år,
hvilket vidner om en god bonitet hos bankens kunder.


Banken har i halvåret bibeholdt det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne på 10,3 mio.
kr. grundet Coronapandemien, da konsekvenserne af hjælpepakkernes ophør og tilbagebetaling
heraf, først vil indtræffe i den kommende tid.


Banken har en fortsat god tilgang af nye kunder, ligesom der er god aktivitet blandt bankens
eksisterende kunder. På baggrund heraf er bankens samlede udlån steget med 70,8 mio. kr.,
indlån med 91,4 mio. kr. og garantierne med 136,4 mio. kr., hvilket giver en forøgelse af bankens
forretningsomfang med 298,6 mio. kr.


Kapitalprocenten udgør 16,9 %, mens det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,6 %. Overdækningen
er derfor på 7,3 %. Overdækningen efter bufferkrav og NEP-krav udgør 4,8 %.


Om halvårsrapporten udtaler bankdirektør Jens Odgaard: ”Vi er tilfredse med bankens udvikling.
Banken oplever en mærkbar stigning i forretningsomfanget, hvilket kan tilskrives den
massive lokale opbakning, som banken får i hele Nordvest- og Midtjylland. Vi får mange nye
kunder, og samtidig laver vi flere forretninger med de eksisterende kunder. Desuden er det en
fornøjelse at se, at bankens 3.500 aktionærer, hvor de fleste også er kunder i banken, igen
har fået en pæn kursstigning på bankens aktier.”


Pressen er velkommen til at kontakte bankdirektør Jens Odgaard for yderligere oplysninger/
kommentarer på tlf. 96 95 52 20 eller JO@hvidbjergbank.dk.