Søg
Close this search box.

Nyheder

Generalforsamling i Hvidbjerg Bank

Hallen i Midtpunktet Thyholm var fyldt med glade aktionærer, da Hvidbjerg Bank onsdag den 16. marts 2022
igen kunne afholde bankens årlige generalforsamling. Det skete efter to år, hvor det ikke har været muligt at
afholde den traditionsrige aktionærfest på grund af corona-restriktionerne.

Formand Henrik H. Galsgaard bød velkommen fra scenen, og indledte generalforsamlingen med bestyrelsens
beretning om et godt år for banken. Et år der har været præget af corona, låste filialer, online kundemøder, øget
fokus på digitale løsninger, negative renter og meget andet.

– Antallet af kunder i Hvidbjerg Bank er stigende, og udviklingen for banken er generelt positiv til trods for de
mange globale udfordringer gennem de seneste måneder, fortalte Henrik H. Galsgaard.

– Selvom flere af bankens kunder – eksempelvis minkavlerne – har været kraftigt påvirket af pandemiens afledte
effekter de seneste år, er Hvidbjerg Bank kommet godt gennem året, lød det fra formanden.

Hvidbjerg Bank er med helt fremme, og var den første danske bank til at implementere MitID, og det stopper ikke her,
for tiderne kræver nytænkning og flere digitale produkter.

– Hvidbjerg Bank ønsker at være med helt fremme og tilbyde kunderne de nyeste digitale produkter som fx Apple Pay
og Google Pay, fortalte Henrik H. Galsgaard.

– Hvidvask og svindel er ressourcekrævende områder for banken i en digital tidsalder med mange alternative betalingsveje og -løsninger.

– Bæredygtighed, klima og samfundsansvar er også vigtige områder i en tid, hvor grøn omstilling spiller en stor rolle. Her fokuserer banken på moderne produkter som fx rådgivning om bæredygtige investeringer, låneprodukter til bl.a. energiforbedringer af ejendomme og lån til grønne biler mm. fortalte formand Henrik H. Galsgaard.

Fremlæggelse af årsrapport for 2021
Efter formandens beretning fremlagde bankdirektør Jens Odgaard årsrapporten for 2021 til godkendelse.

– Årets resultat er det næstbedste i bankens historie, fortalte Jens Odgaard.

– Hvidbjerg Bank opnåede i 2021 et resultat før skat på 29,2 mio. kr. mod 18,6 mio. kr. året før. Banken anser resultatet for at være tilfredsstillende. Især efter et år der i høj grad har været præget af corona-pandemien.

Jens Odgaard gennemgik nøgletal, balance og resultatopgørelse, og de mange fremmødte aktionærer
kunne herefter godkende årsrapporten.

Jens Odgaard belyste de kommende kapitalkrav, som skal være med til at polstre bankerne. Her er det et mål for Hvidbjerg Bank at styrke kapitalen, og denne beslutning er således medvirkende til, at Hvidbjerg Bank ikke udbetaler udbytte til aktionærerne i år, lød det.

Valg til repræsentantskab
Blandt de øvrige punkter på Hvidbjerg Banks generalforsamling 2021 var der også valg til bankens repræsentantskab.
Her modtog Lasse H. Christensen, Henrik H. Galsgaard, Michael C. Tykgaard, Elke Hou-Carleton og Tanja Dragsbæk valg.
Dermed indtræder de alle i bankens repræsentantskab.

Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapital
Banken fremlagde forslag om bemyndigelse til at kunne forhøje aktiekapitalen. Vedtægterne krævede, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som repræsenteret kapital stemte for. 95 % af de afgivne stemmer var for bemyndigelsen, men den repræsenterede kapital sagde nej. Dermed kunne forslaget ikke vedtages.

Aftenen sluttede med en lækker, festlig middag fra Tambohus Kro & Badehotel til alle fremmødte aktionærer, der nu igen kunne mødes efter to år uden den traditionsrige generalforsamling i Hvidbjerg Bank.