Søg
Close this search box.

Nyheder

Tilfredsstillende udvikling i Hvidbjerg Bank A/S

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2024 opnået et overskud før skat på 12,0 mio. kr. Resultatet
før skat forrenter primo egenkapitalen med 18,9 %, på baggrund af en god aktivitet i banken og fortsat
kundetilgang.

Banken fastholder forventningerne til et resultat før skat på 25 – 30 mio. kr.

Toplinjen, som består af netto rente- og gebyrindtægter stiger med 13,3 %, med baggrund i øget
forretningsomfang med kunderne og at bankens overskudslikviditet, der placeres i Nationalbanken eller
korte obligationer, er steget.

Omkostningerne i form af lønninger og administration er steget med 5,5 %, og kan tilskrives en fortsat
udvikling af banken med nye medarbejdere/kompetencer, der skal sikre gode kundeoplevelser, og at
banken overholder de fortsat stigende lovkrav.

Basisindtjeningen udgør 10,7 mio. kr., og er steget med 2,7 mio. kr. på baggrund af den øgede toplinje,
hvilket understreger en stabil positiv udvikling indenfor bankens kerneaktiviteter.

Kursreguleringerne på 1,8 mio. kr. fremkommer primært fra at banken har investeret noget af sin
overskudslikviditet i korte realkreditobligationer og aktier i de selskaber som banken samarbejder med,
som DLR, Bankinvest, Sparinvest og senest Opendo, hvor banken har fået rigtig godt gang i at tilbyde
leasing til kunderne.

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2024 haft nedskrivninger på 0,5 mio. kr. på udlån og
garantier. Banken har øget det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne med 1,5 mio. kr. til
imødegåelse af tab forårsaget af inflationen, herunder særligt det stigende renteniveau, men banken har
også øget tillægget til landbruget, med baggrund i den forventelige klimaafgift.

Udlånet er i forhold til 31. marts 2023 steget 4,6 % eller 41,6 mio. kr., og udgør nu 938 mio. kr. efter
nedskrivninger. Indlånet udgør nu 1.396 mio. kr. og er på niveau med sidste år.

Kapitalprocenten udgør 22,1 % mod 21,0 % sidste år og derved fremstår banken nu med en stærk
kapitalbase og lever op til de øgede kapitalkrav, der trinvist er blevet øget frem mod 2024, på bagkant af
Finanskrisen.

Bankdirektør Jens Odgaard udtaler:
Hvidbjerg Bank A/S er med baggrund i en fortsat stabil udvikling og kundetilgang nu i mål med
kapitalkravene i 2024, og kan derved fokusere endnu mere på udvikling af banken til gavn for
aktionærerne, kunderne, medarbejderne og de lokalsamfund banken er hjemhørende i.
Pressen er velkommen til at kontakte bankdirektør Jens Odgaard for yderligere oplysninger/kommentarer
på tlf. 96 95 52 20 eller jo@hvidbjergbank.dk

Se regnskabet HER