Søg
Close this search box.

Nyheder

Renteforhøjelse pr. 4. maj 2023

Renteforhøjelse pr. 4. maj 2023

På baggrund af Nationalbankens to renteforhøjelser den 3. februar 2023 og den 17. marts 2023 med i alt 0,85 procentpoint foretager Hvidbjerg Bank følgende renteændringer pr. 4. maj 2023.

INDLÅN

Børneopsparing og Barnebarnskonto forhøjes med 0,75 procentpoint til 1,75 procent.
Alma/Albert konto forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,25 procent.
Ungkonto 12-17 forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,25 procent.
Pensionsopsparing forhøjes generelt med 0,75 procentpoint til 1,75 procent over 25.000 kr.
Aktionærkonto (100 aktier) forhøjes med 0,50 procentpoint til 1,50 procent fra 0-100.000 kr.,
og med 0,75 procentpoint til 2,00 procent over 100.000 kr.
Indlån med 3 mdr. opsigelse forhøjes med 0,75 procentpoint til 2,00 procent. Der beregnes
dekort på 0,75 procent ved hævninger i utide, som modregnes ved rentetilskrivning.
Erhvervsopsparing forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,00 procent.

Nyt indlånsprodukt

Indlån med 12 mdr. opsigelse forrentes med 2,50 procent. Der beregnes dekort på 1,00
procent ved hævninger i utide, som modregnes ved rentetilskrivning.

UDLÅN

Renten på udlån og kreditter forhøjes generelt med 0,85 procentpoint.

Renteændringerne sker i overensstemmelse med bankens almindelige forretningsbetingelser for privat- og erhvervskunder.