Søg
Close this search box.

Nyheder

Renteforhøjelse pr. 3. november 2023 og forhøjelse af udvalgte priser pr. 1. januar 2024

På baggrund af Nationalbankens to renteforhøjelser den 28. juli 2023 og den 15. september 2023 med i alt 0,50 procentpoint foretager banken følgende renteændringer pr. 3. november 2023.

INDLÅN

Hvidbjerg Bank Konto forhøjes med 0,50 procentpoint til 0,50 procent fra 0-25.000 kr.

Budgetkonto forhøjes med 0,50 procentpoint til 0,50 procent fra 0-25.000 kr.

Børneopsparing og Barnebarnskonto forhøjes med 0,25 procentpoint til 2,25 procent.

Uddannelses- og Boligopsparing forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,50 procent.

Alma/Albert konto forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,75 procent.

Ungkonto 12-17 forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,75 procent.

Ungkonto 18-28 forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,25 procent.

Pensionsopsparing forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,25 procent fra 0-25.000 kr., og med 0,25 procentpoint til 2,25 procent over 25.000 kr.

Aktionærkonto (100 aktier) forhøjes med 0,25 procentpoint til 2,00 procent fra 0-100.000 kr., og med 0,25 procentpoint til 2,50 procent over 100.000 kr.

Aktionærkonto (1-99 aktier) forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,25 procent.

Indlån med 3 mdr. opsigelse forhøjes med 0,25 procentpoint til 2,50 procent. Dekort ved hævninger i utide forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,25 procent, som modregnes ved rentetilskrivning.

Indlån med 12 mdr. opsigelse forhøjes med 0,25 procentpoint til 3,00 procent. Dekort ved hævninger i utide forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,50 procent, som modregnes ved rentetilskrivning.

Erhvervsopsparing forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,25 procent. Kontoen må ikke bruges som transaktionskonto eller til PBS-aftaler o. lign.

UDLÅN
Renten på udlån og kreditter forhøjes generelt med 0,50 procentpoint med undtagelse af El/hybrid billån, Energilån og Energikredit, som ikke forhøjes.

PRISER
Banken forhøjer pr. 1. januar 2024 udvalgte priser indenfor følgende områder:
Almindelige serviceydelser
Formidling af realkreditlån
Depotopbevaring og -meddelelser
Værdipapirhandel
Kreditter, lån og sikkerheder

Bankens nye prisliste kan ses på bankens hjemmeside eller oplyses ved henvendelse i banken.
Rente- og prisændringerne sker af forretningsmæssige årsager og i overensstemmelse med bankens almindelige forretningsbetingelser for privat- og erhvervskunder.