Nyheder

Renteforhøjelse pr. 20. februar 2023

Renteforhøjelse pr. 20. februar 2023

På baggrund af Nationalbankens to renteforhøjelser den 28. oktober 2022 og den 16. december 2022 med i alt 1,10 procentpoint foretager banken følgende renteændringer pr. 20. februar 2023.

INDLÅN

Særlige indlån, herunder pensionskonti, børneopsparings- og barnebarnskonti, uddannelses- og boligopsparing forhøjes med 0,50 procentpoint til 1,00 procent.

Aktionærkonto (100 aktier) forhøjes med 0,60 procentpoint til 1,00 procent fra 0-100.000 kr., og med 0,65 procentpoint til 1,25 procent over 100.000 kr.

Aktionærkonto (1-99 aktier) forhøjes med 0,50 procentpoint til 0,50 procent.

Opsparing (3 mdr. opsigelse) forhøjes med 0,65 procentpoint til 1,25 procent. Der beregnes dekort på 0,50 procent ved hævninger i utide, som modregnes ved rentetilskrivning.

Alma/Albert konto forhøjes med 0,50 procentpoint til 1,00 procent.

Ungkonto 18-28 forhøjes med 0,75 procentpoint til 0,75 procent.

Erhvervsopsparing forhøjes med 0,50 procentpoint til 0,75 procent.

UDLÅN

Renten på udlån og kreditter forhøjes generelt med 1,10 procentpoint.

Grønt billån forhøjes ikke.