Søg
Close this search box.

Nyheder

Renteforhøjelse pr. 20. februar 2023

Renteforhøjelse pr. 20. februar 2023

På baggrund af Nationalbankens to renteforhøjelser den 28. oktober 2022 og den 16. december 2022 med i alt 1,10 procentpoint foretager banken følgende renteændringer pr. 20. februar 2023.

INDLÅN

Særlige indlån, herunder pensionskonti, børneopsparings- og barnebarnskonti, uddannelses- og boligopsparing forhøjes med 0,50 procentpoint til 1,00 procent.

Aktionærkonto (100 aktier) forhøjes med 0,60 procentpoint til 1,00 procent fra 0-100.000 kr., og med 0,65 procentpoint til 1,25 procent over 100.000 kr.

Aktionærkonto (1-99 aktier) forhøjes med 0,50 procentpoint til 0,50 procent.

Opsparing (3 mdr. opsigelse) forhøjes med 0,65 procentpoint til 1,25 procent. Der beregnes dekort på 0,50 procent ved hævninger i utide, som modregnes ved rentetilskrivning.

Alma/Albert konto forhøjes med 0,50 procentpoint til 1,00 procent.

Ungkonto 18-28 forhøjes med 0,75 procentpoint til 0,75 procent.

Erhvervsopsparing forhøjes med 0,50 procentpoint til 0,75 procent.

UDLÅN

Renten på udlån og kreditter forhøjes generelt med 1,10 procentpoint.

Grønt billån forhøjes ikke.