Søg
Close this search box.

Nyheder

Renteforhøjelse pr. 15. september 2023

På baggrund af Nationalbankens to renteforhøjelser den 8. maj 2023 og den 16. juni 2023 med i alt 0,50 procentpoint foretager banken følgende renteændringer pr. 15. september 2023.

INDLÅN

Børneopsparing og Barnebarnskonto forhøjes med 0,25 procentpoint til 2,00 procent.

Uddannelses- og Boligopsparing forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,25 procent.

Alma/Albert konto forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,50 procent.

Ungkonto 12-17 forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,50 procent.

Ungkonto 18-28 forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,00 procent.

Pensionsopsparing forhøjes med 0,25 procentpoint til 2,00 procent over 25.000 kr.

Aktionærkonto (100 aktier) forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,75 procent
fra 0-100.000 kr., og med 0,25 procentpoint til 2,25 procent over 100.000 kr.

Indlån med 3 mdr. opsigelse forhøjes med 0,25 procentpoint til 2,25 procent. Dekort ved
hævninger i utide forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,00 procent, som modregnes ved rentetilskrivning.

Indlån med 12 mdr. opsigelse forhøjes med 0,25 procentpoint til 2,75 procent. Dekort ved
hævninger i utide forhøjes med 0,25 procentpoint til 1,25 procent, som modregnes ved rentetilskrivning.

Vi varsler samtidig en generel ændring fra kvartalsvis til helårlig rentetilskrivning på indlånsprodukter, første gang den 31. december 2023.

UDLÅN

Renten på udlån og kreditter forhøjes generelt med 0,50 procentpoint.

Ændringerne sker i overensstemmelse med bankens almindelige forretningsbetingelser for privat- og erhvervskunder.