Nyheder

Renteændring pr. 1. marts 2021

Fra den 1. marts 2021 nedsætter vi grænsen for, hvornår der beregnes negativ rente af kontant indestående i banken fra 250.000 kr. til 100.000 kr. for privatkunder med NemKonto i Hvidbjerg Bank.

Har du fælles konto medtages kun din andel, som en del af dine 100.000 kr. (Se eksempel 2 nedenfor.)

Der betales negative renter på pensionskonti med indestående over 25.000.

Pensionskonti investerede i puljer, kontoinvest er ikke omfattet af negative renter.

Samtidig ændres rentesatsen til -0,75% for erhvervskonti, privatkonti både med og uden NEM-konto i banken, foreningskonti samt pensionskonti.

I forhold til tidligere omfattes samtidig kreditorbeskyttede midler.

 
Renteændringen gennemføres af forretningsmæssige årsager, som en tilpasning til markedssituationen, og sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Hvis du ønsker at høre mere om alternative placeringsmuligheder af dit kontante indestående, så står vi klar med råd og vejledning.

Eksempel 1* Eksempel 2 
Lønkonto med Nemkonto 25.000 kr.Fælles konto100.000 kr.
Opsparing 150.000 kr.Lønkonto+budget person 170.000 kr.
Budgetkonto 25.000 kr.Lønkonto+budget person 230.000 kr.
I alt på indlånskonti 200.000 kr.Person 1 
Fratrukket beløbsgrænse-200.000 kr.Halvdelen af
fælleskonto person 1
Lønkonto+budget
person1
  50.000 kr.  

70.000 kr.


120.000 kr.
Negativ rente pr. år 0 kr.Fratrukket beløbsgrænse person 1-100.000 kr.
 = 0,75% af 0 kr.Negativ rente person 120.000 kr.
  Negative rente pr. år=0,75% af 20.000 kr.
= 150 kr.
  Person 2 
  Halvdelen af
fælleskonto person 2
Lønkonto+budget
person 2
  50.000 kr.  

30.000 kr.


80.000 kr.
 Person 2 er under beløbsgrænse og betaler ikke negativ rente 

*Hvis der er 2 kontoejere, så medtager 50% i hver deres beregning.