Søg
Close this search box.

Privatlivspolitik

Privatlivs- og fortrolighedspolitik

Denne privatlivs- og fortroligheds politik gælder for app’en Mobilbanken, der udbydes af Hvidbjerg Bank, CVR: 64855417, ADRESSE: Østergade 2, Hvidbjerg, DK-7790 Thyholm.

Denne privatlivs politik og fortroligheds politik beskriver dine rettigheder vedrørende vores indsamling, anvendelse, opbevaring, deling og beskyttelse af dine personoplysninger. Politikken gælder for vores Mobilbank, uanset hvordan du får adgang til eller bruger den.

Anvendelsesområde og samtykke
Du accepterer denne  privatlivs- og fortroligheds politik, når du benytter produkter, tjenester, indhold, teknologier eller funktioner, der tilbydes i vores Mobilbank. 

Formålet med denne  privatlivs- og fortroligheds politik er at beskrive, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger i relation til dit brug af vores Mobilbank. Vi kan ændre denne politik, når som helst, ved at publicere en revideret udgave på vores hjemmeside. 

Om brug af position, kontakter og kamera, m.v.
I Mobilbank er der visse funktioner, der benytter nogle af de værktøjer og systemer en smartphone/tablet har. Disse funktioner bruges udelukkende til at gøre app’en så brugervenlig som muligt og benyttes ikke til andre formål. Du skal på din mobiltelefon give tilladelse til app´ens brug af funktionerne for at kunne benytte app’en.

Tilladelse til den netværksbaserede position (GPS)
Tilladelse til den netværksbaserede position (GPS) gør det muligt at henvise til nærmeste filial eller pengeautomat i funktionen “Find nærmeste”. Her anvender vores datacenter, BEC, oplysninger om pengeautomater og filialer fra vores samarbejdspartner Releaze A/S. Din aktuelle position bliver derfor videregivet til vores samarbejdspartner Releaze A/S. De data, der i denne forbindelse sendes og opbevares, er ikke personhenførbare. De fleste mobile enheder gør det muligt at kontrollere eller deaktivere placerings tjenester i enhedens indstillingsmenu. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du deaktiverer enhedens placerings-tjenester, anbefaler vi dig at kontakte producenten af din specifikke enhed eller din teleudbyder.

Tilladelsen til personlige oplysninger
Tilladelsen til personlige oplysninger giver mulighed for at vælge at overføre kontaktoplysninger vedrørende banken fra app’en til egne kontaktoplysninger.

Tilladelsen til hardwarekontroller
Tilladelsen til hardwarekontroller (tag billeder og video) gør det muligt at tage et foto af kodelinjen på et indbetalingskort i stedet for at indtaste hele kodelinjen. Dette sker kun ved en aktiv handling fra brugerens side, og banken har ikke kontrol over kameraet på nogen måde.

Funktionen “Husk Brugernummer”
Funktionen “Husk Brugernummer” gemmer brugernummeret i selve app’en som en krypteret cookie til brug for nemmere login. Brugernummeret bliver gemt alene uden andre former for oplysninger om brugeren.

Hvordan vi bruger de personoplysninger, vi indsamler
Personoplysninger indsamles med det primære formål at kunne tilbyde dig en effektiv, sikker og brugervenlig oplevelse. Vi bruger dine personoplysninger til:

Behandling af transaktioner og fremsendelse af meddelelser om dine transaktioner

Lagring og visning af data for dig og de pengeinstitutmedarbejdere, som måtte have behov for at se dine data for at kunne varetage dit kundeforhold f.eks. behandle din ansøgning eller yde rådgivning, bekræfte din identitet, mv.;

Gennemførelse af kreditvurdering i forbindelse med f.eks. indsendte låneansøgninger;

At løse konflikter;
Opkræve aftalte gebyrer;
At opdage, forebygge og / eller afhjælpe svig eller andre potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter, samt at styre risici og beskytte vores it-infrastruktur, herunder fejlfinding;
At forebygge, opdage og afhjælpe overtrædelser af gældende brugeraftaler og politikker
Forbedring af din Mobilbank og Netbank brugeroplevelse;
At måle effektiviteten af Mobilbank og Netbank services og forbedre deres indhold og layout. Herunder, men ikke begrænset, til bruges antal af login og gennemførte betalinger med mere;
At yde målrettet markedsføring og produkttilbud til dig, herunder profilering;
At kontakte dig via de kanaler, som du har angivet i Netbank;
Information og varsling af ændringer i brugervilkår og denne politik.

Indsamling af personoplysninger
For at muliggøre brugen af vores services, og for at hjælpe os med at tilpasse og forbedre din oplevelse, indsamler vi personoplysninger i følgende situationer:

Automatisk indsamlede oplysninger
Når du bruger vores Mobilbank, indsamler eller behandler vi en række oplysninger, som vi modtager fra din mobiltelefon eller anden benyttet enhed. Oplysningerne omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

IP-adresse
Enhed id eller entydig identifikation
Oplysninger om enheden: Producent, mærke, model, hardware navne, skærm opløsning, sprog
Styresystem version
App type og version
Geo-locations information
Tidspunkt for logon
Tidspunkt for diverse hændelser, f .eks. godkendelsen af en betaling
Brugernummer
Mobilbanken benytter sessions cookies, jf. nærmere nedenfor.

Oplysninger du selv afgiver
Vi indsamler og opbevarer alle oplysninger, du afgiver, når du bruger Mobilbanken, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, som du afgiver, når du gennemfører betalinger til en tredjepart, skriver til din rådgiver med mere.

Oplysninger fra andre kilder
Vi kan også indhente oplysninger om dig fra tredjeparter, såsom SKAT og identitets verifikations tjenester. Indhentning af oplysninger fra SKAT kræver din accept via NemID godkendelse.
Via Releaze A/S indhenter vi, på din anmodning informationer omkring dine nærmeste pengeautomater, samt pengeinstitutfilialer, og præsenterer disse for dig. De data, der i denne forbindelse sendes og opbevares, er ikke personhenførbare.

Hensyn til sikkerhed og bedrageri
For at hjælpe med at beskytte dig mod svindel og misbrug af dine personoplysninger, kan vi indsamle oplysninger om dig og din interaktion med vores Mobilbank. Vi kan også evaluere din mobiltelefon eller anden enhed for at identificere skadelig software eller aktivitet.

Opbevaring og beskyttelse af dine personoplysninger
I denne privatlivs- og fortroligheds politik anvender vi begrebet “personoplysninger” eller ”persondata” til at beskrive oplysninger, der er forbundet til en bestemt person, og kan bruges til at identificere den pågældende person. Anonymiserede eller aggregerede data udgør ikke personoplysninger. Dine personoplysninger behandles og opbevares på vores mainframe og servere, som er placeret i Danmark . 

For at begrænse risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring, beskytter vi dine oplysninger med tekniske, fysiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger. Nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, vi bruger, er firewalls og datakryptering, fysiske adgangskontrol til vores datacentre.

Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller opbevare dem til et eller flere af ovenstående formål, eller for at opfylde de lovgivningsmæssige krav, som vi er underlagt.

Deling af personoplysninger i forbindelse med betalinger og overførelser
Når du betaler regninger og overfører penge, videresender vi relevante personoplysninger til modtageren og dennes pengeinstitut. Der videresendes kun de oplysninger, som er nødvendige for at fuldføre transaktionen, såsom dit navn, konto-id, adresse, eller andre nødvendige oplysninger for at fremme pålideligheden og sikkerheden i transaktionen. Såfremt du har registreret adressebeskyttelse, vil din adresse ikke blive medsendt ved gennemførelsen af en overførsel.

Deling af dine personoplysninger med andre tredjeparter
Vi kan dele de personoplysninger, vi indsamler om dig, herunder dit navn, kontaktoplysninger, transaktioner og andre aktiviteter, med:

  • Kreditbureauer og inkassobureauer, hvortil der indberettes relevant data for relevante kunder i henhold til gældende lovgivning.
  • Virksomheder, som vi planlægger at fusionere med eller er erhvervet af. (Hvis en sådan situation opstår, vil vi kræve, at den nye fusionerede enhed følger denne fortrolighedspolitik med hensyn til dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger vil skulle kunne anvendelse i strid med denne politik, vil du modtage forudgående varsel.)
  • Politiet, embedsmænd eller andre tredjeparter i henhold til en stævning eller retskendelse, samt hvis vi nødvendigvis må gøre det for at overholde loven, eller hvis vi skønner, at videregivelse af personoplysninger er nødvendig for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab, i forbindelse med mistanke om ulovlig aktivitet eller overtrædelser af vores brugeraftaler.
  • Vores IT/data leverandør, når dette måtte være nødvendigt. For eksempel, hvis du oplever fejl, som de skal undersøge og rette.
  • Andre ikke-associerede tredjeparter, til følgende formål:
    • Bekæmpelse af svig og Risk Management
    • Juridisk Compliance i overensstemmelse med lovgivningen på områderne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorisme.

Markedsføring
Vi sælger eller videreformidler ikke dine personoplysninger til tredjemand til brug for markedsføring.

Cookies
Mobilbanken benytter 2 cookies. Den ene husker, såfremt du ønsker det, dit brugernummer til næste login. Denne cookie bliver ikke fjernet, når du logger af Mobilbanken. Du kan undgå eller slette denne cookie, ved i login billedet at fjerne fluebenet i feltet ”Husk bruger”.

Den anden type cookie indeholder et unikt nummer (sessions-id). Nummeret bruges af systemet til at identificere dig som bruger, så længe systemet betjenes. Sessions cookien bliver fjernet, når du logger af Mobilbanken.

Hvordan du kan få adgang eller ændre dine personoplysninger
Du kan, til enhver tid, gennemse og redigere dine personoplysninger ved at logge ind på din Netbank og gennemgå dine kontoindstillinger og profil. Der er oplysninger, som du ikke selv kan ændre. For eksempel kan du ikke ændre kontonummer og dit Mobilbank/Netbank brugernummer. Hvis dit engagement med vores pengeinstitut ophører, vil du ikke længere kunne benytte vores Mobilbank. Efter afsluttet kundeforhold markerer vi dine data,, som “Udgået” i vores database, men vil opbevare dine personoplysninger i en vis periode i henhold til gældende lovgivning.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. I tilfælde heraf vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede til at behandle dine personoplysninger på et andet grundlag, eller er forpligtede hertil i henhold til lovgivningen.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte klageansvarlig Lene Vangsgaard Andersen, Østergade 2, Hvidbjerg, DK-7790 Thyholm mail:
la@hvidbjergbank.dk – tlf.: 9695 5205 Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade, 28, 5., 1300 København K.

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik og fortrolighedspolitik?
Har du spørgsmål vedrørende denne  privatlivs- og fortroligheds politik, er du velkommen til at kontakte banken på telefonnr. 9695 5200.

I øvrigt henvises der til ’Netbank’, som danner grundlag for anvendelse af Mobilbank.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.