Ledelse

Vil du vide, hvem der leder Hvidbjerg Bank?

Så er det en god idé at kigge på siderne her, hvor du kan finde information om:

 • Cand.oecon.agro Henrik Hardboe Galsgaard, Vestervig
 • Konsulent Flemming Borg Olesen, Hvidbjerg
 • Cand.merc.aud. Lars Jørgensen, Borbjerg
 • HR-chef Michael C. Tykgaard, Holstebro
 • Fiskeeksportør Johannes V. Jensen, Jegindø
 • Gårdejer Tom Mortensen, Vestervig
 • Gårdejer Jan Houe, Heltborg
 • Teknisk træner Lars Hvid, Hvidbjerg
 • Selvstændig Lene Houe, Tambohus
 • Revisor Lasse Høeg Christensen, Viborg
 • Juridisk rådgiver Elke Hou-Carleton, Struer
 • Gårdejer Niels Lyngs, Thyholm
 • Selvstændig Carsten Mortensen, Struer 
 • Adm. direktør Morten Lindholt, Viborg
 • Selvstændig Lærke Fiskbæk, Thyholm
Formand:
Cand.oecon.agro. Henrik Hardboe Galsgaard, Vestervig 
Næstformand:
Cand.merc.aud. Lars Jørgensen, Borbjerg
 
Bestyrelsesmedlem:
HR-chef Michael C. Tykgaard, Holstebro
Selvstændig Lene Houe, Tambohus 
Medarbejderrepræsentant:
Kunderådgiver Stella Lysgaard Vestergaard, Struer
Kunderådgiver Jan Jensen, Thisted
 

Jens Odgaard
Bankdirektør
Mail jo@hvidbjergbank.dk
Telefon 9695 5220

Bankdirektør
Jens Odgaard

Økonomichef
Chris Have

Kreditchef
Mikael Skou Jakobsen

Erhvervskundechef
Pauli Lundahl Jeppesen

Afdelingsdirektør
Lone G. Christensen

Afdelingsdirektør
Carsten D. Andersen

Afdelingsdirektør
Per Møller

Afdelingsdirektør
Henning Tavs

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af:
 
Cand.merc.aud. Lars Jørgensen, Borbjerg (formand)
Cand.oecon.agro Henrik Hardboe Galsgaard, Vestervig
Bestyrelsen har nedsat et nomineringsudvalg bestående af:
 
HR-chef Michael C. Tykgaard, Holstebro (formand)
Cand.oecon.agro Henrik Hardboe Galsgaard, Vestervig 
Selvstændig Lene Møbjerg Houe, Tambohus
 

Her kan du se Nomineringsudvalgets kommissorium

Her kan du se Nomineringsudvalgets mødefrekvens 2019

Bestyrelsen har nedsat et aflønningsvalg bestående af:
 
HR-chef Michael C. Tykgaard, Holstebro (formand)
Cand.oecon.agro Henrik Hardboe Galsgaard, Vestervig
Kunderådgiver Stella Lysgaard Vestergaard, Struer
 

Her kan du se Aflønningsudvalgets kommissorium

Her kan du se Aflønningsudvalgets mødefrekvens 2019

Bestyrelsen har nedsat et risikoudvalg bestående af:
 
Cand.merc.aud. Lars Jørgensen, Borbjerg (formand)
Cand.oecon.agro Henrik Hardboe Galsgaard, Vestervig 
Kunderådgiver, Jan Jensen, Thisted
 

Her kan du se Risikoudvalgets kommissorium

Her kan du se Risikoudvalgets mødefrekvens 2019

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.