Søg
Close this search box.

Nyheder

Hvidbjerg Bank opjuster

Hvidbjerg Bank A/S opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2021 og udmelder
forventninger til 2022


Hvidbjerg Bank A/S oplever en fortsat positiv udvikling i bankens aktiviteter og forretningsomfang.
Derudover er der konstateret mindre tab på kunder end budgetteret.


På baggrund heraf opjusterer banken nu forventningerne til resultatet før skat for 2021 fra intervallet
23 – 28 mio. kr. til et resultat før skat i niveauet 29 mio. kr.


Det ledelsesmæssige skøn som følge af den fortsatte usikkerhed i forbindelse med Corona fastholdes
uændret fra ultimo 2020 på 10,3 mio. kr.


Samtidig med ovenstående udmeldes forventningerne for 2022. Hvidbjerg Bank A/S forventer
et resultatet før skat for 2022 i intervallet 15 – 20 mio. kr.


Årsrapporten for 2021 offentliggøres som planlagt d. 24. februar 2022.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220 eller
jo@hvidbjergbank.dk