Søg
Close this search box.

Hvidvask

Undgå at blive et muldyr for kriminelle

25. marts 2024

Muldyr gør det muligt at flytte penge fra økonomisk kriminalitet uden at efterlade digitale spor, der peger tilbage på
den kriminelle bagmand. De er derfor et nødvendigt led i hvidvask. Muldyret deltager fx ved at få overført et beløb direkte
fra forurettedes konto og derefter videreføre det til en anden muldyrkonto, eller ved at hæve og overdrage beløbet
til bagmanden i kontanter. Muldyret kan også deltage ved fx at udlåne sin identitet eller kontokort til en kriminel transaktion.
Muldyr er normalt ikke at betragte som forurettede eller ofre, da de sjældent selv lider økonomisk tab i
forbindelse med deres medvirken. Mange muldyr får betaling for at fungere som mellemled, men der er også muldyr,
som forestår transaktionerne uden betaling. Betegnelsen bruges, uanset om muldyret er bevidst eller ubevidst om,
at han/hun medvirker til kriminalitet, og uanset om man har medvirket frivilligt, eller har følt sig presset til det.

Både politi og banker er opmærksomme på muldyr og er interesserede i at standse dem.
Straffen for at overføre penge, der direkte eller indirekte kommer fra en strafbar handling for at skjule den ulovlige oprindelse,
er bøde eller fængsel indtil et år og seks måneder. I særligt grove tilfælde kan straffen stige til fængsel i otte år.
Bliver man dømt for hæleri eller hvidvask, får man en plet på straffeattesten, som vil have betydning for fremtidige muligheder.
Det vil fx være svært at få et arbejde, hvor man skal beskæftige sig med økonomi eller håndtering af penge, eller hvor man skal indgå
i et tillidshverv. Det kan fx være som SOSU-assistent og politi. Personer uden dansk statsborgerskab risikerer også udvisning i grove tilfælde.

 

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.