Søg
Close this search box.

Referat 2023

Generalforsamling i Hvidbjerg Bank 2023

Mere end 320 aktionærer var mødt frem, da Hvidbjerg Bank onsdag den 22. marts 2023 afviklede generalforsamling i hallen i Midtpunktet Thyholm.

Bestyrelsesformand Henrik H. Galsgaard bød velkommen og nævnte i samme forbindelse, at 2022 har været det næstbedste år i bankens 110-årige historie. Han nævnte samtidig, at banken har et godt ry i lokalområdet, og at succesen i høj grad skyldes det gode ry og masser af lokal opbakning.

Rasmus Kronborg blev udpeget til dirigent og gennemgik herefter dagsordenen, inden han gav ordet tilbage til Hvidbjerg Banks formand, Henrik H. Galsgaard.

Formanden kunne berette om et helt specielt år med krig og krise mellem kodens stormagter, inflation og stigende renter blandt meget andet. Et år som alligevel endte med at overgå forventningerne fra bankens ledelse med flere opjusteringer. Overskuddet i 2022 endte således med et resultat før skat på 31,6 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. året før.

– Antallet af kunder i Hvidbjerg Bank er støt stigende og udgør nu mere end 13.300 kundeforhold, fortalte Henrik H. Galsgaard.

– Inflationen er ligesom energipriserne svagt faldende, og det styrker troen på, at tingene er ved at normaliseres, lød det.

Ifølge formanden er der dog stadig mørke skyer i horisonten pga. et højt renteniveau og ufred i verden.

– Hvidbjerg Bank ønsker at være med helt fremme og tilbyde kunderne de nyeste digitale produkter, fortalte Henrik H. Galsgaard.

– Hvidvask og svindel er ressourcekrævende områder for banken i en digital tidsalder med mange alternative betalingsveje og -løsninger.

– Bæredygtighed, klima og samfundsansvar er også vigtige temaer i en tid, hvor grøn omstilling spiller en stor rolle. Her fokuserer banken bl.a. på moderne produkter som fx rådgivning om bæredygtige investeringer. Efteruddannelse af bankens rådgivere er ligeledes et vigtigt fokusområde fortalte formand Henrik H. Galsgaard, inden han rundede sin beretning af.

– 2024 bliver et år med mange ubekendte, men heldigvis går det for nuværende bedre end frygtet, forklarede formanden, der i samme forbindelse nævnte, at bankens fokus i de kommende kvartaler i høj grad kommer til at afhænge af, hvorledes bankens kunder kommer til at klare sig gennem krisen.

Forventningerne til 2023 er et resultat før skat i spændet mellem 15-20 mio. kr.

Afslutningsvis takkede formanden især Flemming B. Olesen for en lang og solid indsats i både bestyrelse og repræsentantskab.

De fremmødte aktionærer godkendte formandens beretning.

 

Fremlæggelse af årsrapport for 2022
Efter formandens beretning fremlagde bankdirektør Jens Odgaard årsrapporten for 2022 til godkendelse sammen med en beslutning om anvendelse af overskud.

– Årets resultat er det næstbedste i bankens historie, fortalte Jens Odgaard.

Herefter blev regnskabet nøje gennemgået på storskærmen i hallen med løbende henvisninger til de udleverede trykte årsregnskaber, som var lagt frem til de fremmødte aktionærer.

Jens Odgaard gennemgik nøgletal, balance og resultatopgørelse, og de mange fremmødte aktionærer kunne herefter godkende årsrapporten.

Jens Odgaard belyste de stadigt stigende kapitalkrav, som skal være med til at polstre bankerne. Her er det et mål for Hvidbjerg Bank at styrke kapitalen, og denne beslutning er således medvirkende til, at Hvidbjerg Bank igen i år ikke udbetaler udbytte til aktionærerne, lød det.

Kapitalkravet er således oppe på 25,1% i 2024.

Regnskab og overskudsdisponering blev enstemmigt godkendt af den fremmødte generalforsamling, inden Jens Odgaard gav ordet til dirigent Rasmus Kronborg.

 

Valg til repræsentantskab
Blandt de øvrige punkter på Hvidbjerg Banks generalforsamling 2023 var også valg til bankens repræsentantskab.

 

– Flemming B. Olesen kan ikke genvælges på grund af alder, forklarede Rasmus Kronborg og tilføjede, at Tom Mortensen, Carsten Mortensen, Niels Lyngs og Lærke Wang Fiskbæk alle ønskede genvalg.

 

Samtidig kunne Rasmus Kronborg oplyse, at der grundet Flemming B. Olesens udtræden af repræsentantskabet var behov for endnu et medlem. I den forbindelse forklarede han, at bestyrelsen indstillede ejendomsmægler Gitte Lund Ellebæk, Struer, som ny kandidat. Alle fem blev valgt, og alle indtræder de derfor fremadrettet i bankens repræsentantskab.

 

Efter genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som bankens revisor, foreslog bankens bestyrelse tre punkter A, B og C.

 

Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse

Punkt A omhandlede bestyrelsens forslag til vedtagelse af en opdateret lønpolitik, og punkt B omhandlede bestyrelsens forslag til bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. Begge punkter blev vedtaget.

 

 

Under punkt C fremlagde bankens repræsentantskab og bestyrelse forslag om bemyndigelse til at kunne forhøje aktiekapitalen. Vedtægterne kræver, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som repræsenteret kapital stemte for. 93 % af de afgivne stemmer var for bemyndigelsen, mens den repræsenterede kapital sagde nej. Dermed kunne forslaget ikke vedtages.

 

Sidste punkt på dagsordenen var ’Eventuelt’. Under dette punkt havde et par af bankens aktionærer kommentarer til bestyrelsen vedr. bankens drift.

 

Alex Nielsen savnede nogle flere fordele til bankens aktionærer. For eksempel mere attraktive rentesatser og lavere gebyrer på ydelser og produkter.

 

Mogens Larsen ønskede at vide mere om, hvordan bankens største aktionærer forholdt sig til afstemningen om forhøjelse af aktiekapitalen.

 

Herefter svarede formand Henrik H. Galsgaard sammen med bankdirektør Jens Odgaard på de to spørgsmål.

 

Næste års generalforsamling er 20. marts 2024.

 

Dirigent Rasmus Kronborg rundede den officielle del af generalforsamling af.

 

Herefter var det tid til endnu et af aftenens højdepunkter på årets generalforsamling: En lækker, festlig middag fra Tambohus Kro & Badehotel til alle fremmødte aktionærer.

 

 

Spændende indlæg

Efter middagen var der oplæg fra forfatter Henrik Egede, der har skrevet en lokalhistorisk bog om livet i lokalområdet i 50’erne, 60’erne og 70’erne: ”Hvor heldig kan man være – Nordvestjyske bekendelser 1959-1977”.

Bogen blev i samme forbindelse givet i gave til alle aftenens fremmødte aktionærer som en markering af bankens 110-års jubilæum i 2022 og aflæggelse af bankens regnskab nr. 110. Bogen kan købes efterfølgende i bankens afdelinger til en favorabel pris.

 

Søren Johansen, direktør i BusinessPark Struer, holdt indlæg om det lokale erhvervshus, BusinessPark Struer.

 

Endelig gav Anna Lystbæk og Ruben Ravi en dejlig koncertoplevelse.

 

 

HURUP
Bredgade 136
7760 Hurup
Tlf. 9695 5240

1 of 5

HVIDBJERG
Østergade 2
7790 Thyholm
Tlf. 9695 5200

2 of 5

STRUER
Toldbodstræde 10
7600 Struer
Tlf. 9695 5250

3 of 5

HOLSTEBRO
Lavhedevej 48A
7500 Holstebro
Tlf. 9695 5300

4 of 5

VIBORG
Vævervej 5
8800 Viborg
Tlf. 9695 5330

5 of 5

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos os har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.