Søg
Close this search box.

GENERALFORSAMLING 2021

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling

Onsdag, den 17. marts 2021, kl. 17.30 i

bankens hovedsæde Østergade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

VIGTIG MEDDELSE SOM FØLGE AF COVID-19 PANDEMIEN:

Af hensyn til alles sikkerhed og helbred og på grund af de danske myndigheders forsamlingsrestriktioner opfordrer bankens bestyrelse til, at aktionærer undlader at deltage fysisk på generalforsamlingen. Bankens aktionærer opfordres i stedet til at benytte sig af muligheden for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til at brevstemme samt at følge generalforsamlingen via webcast.

 Aktionærerne opfordres endvidere til skriftligt at indsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen eller de dokumenter, der skal behandles på generalforsamlingen, mindst to dage forud for generalforsamlingen.

 Såfremt en aktionær trods bestyrelsens opfordring alligevel møder på generalforsamlingen, vil der være påbud om at bære mundbind/visir, ligesom gældende afstandskrav skal overholdes.

 Såfremt det gældende forsamlingsforbud fortsat opretholdes på tidspunktet for generalforsamlingen, vil banken alene være repræsenteret af formanden for bestyrelsen og den administrerende direktør.

 Der vil ikke være forplejning på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan følges direkte via webcast på bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk. Tilmelding er ikke påkrævet for at følge generalforsamlingen via webcast.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Her kan du registrere fuldmagter og evt. brevstemme, bestille adgangskort til generalforsamlingen.  Ægtefæller/samlevere skal hver for sig logge på med NemID. Adgangskort kan bestilles til og med fredag den 12. marts 2021. til kl. 23.59

Kan du som aktionær ikke tilmelde dig og registrere evt. fuldmagter ved brug af NemID, har du mulighed for at hente tilmeldings- og fuldmagtsblanketten her. Den underskrevne blanket sendes pr. brev eller fax til den adresse, der fremgår af blanketten. 

Nedenfor kan du se den fuldstændige dagsorden, forslag og øvrige dokumenter til forelæggelse på generalforsamlingen.

Hvidbjerg Bank A/S
På bestyrelsens vegne

Henrik H. Galsgaard

Bestyrelsesformand

Her kan du se den fulde “Indkaldelse til Generalforsamlingen” 

Her kan du se udkast til lønpolitik

Her kan du se vederlagsrapport

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.