Søg
Close this search box.

Generalforsamling 2015

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling

Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 18.30
Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Her kan du bestille adgangskort til generalforsamlingen, registrere fuldmagter og evt. brevstemme. Du kan også bestille adgangskort m.m. ved henvendelse i bankens afdelinger. Adgangskort kan bestilles til og med fredag den 20. marts 2015, og vil efterfølgende blive fremsendt til aktionæren. 

Kan du som aktionær ikke tilmelde dig og registrere evt. fuldmagter ved brug af NemID, har du mulighed for at hente tilmeldings- og fuldmagtsblanketten her. Den underskrevne blanket sendes pr. brev eller fax til den adresse, der fremgår af blanketten. 

Efter generalforsamlingen vil banken som sædvanlig være vært ved en middag.  

Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Holstebro og Struer, samt ved skolen i Hjerm og købmanden i Humlum. 

Tilmelding til buskørsel kan ske ved henvendelse i bankens afdelinger. 

Teleslynge forefindes. 

Nedenfor kan du se den fuldstændige dagsorden og forslag og øvrige dokumenter til forelæggelse på generalforsamlingen.

Hvidbjerg Bank, Aktieselskab 

På bestyrelsens vegne
Knud Steffensen
Bestyrelsesformand

Her kan du se den fulde “Indkaldelse til Generalforsamling”

Fem dedikerede lokale filialer

Som kunde i Hvidbjerg Bank er der aldrig lang vej at køre for at besøge banken.
Vi er tæt på dig – og hos har du fx. også det direkte telefonnummer på din egen rådgiver.