Søg
Close this search box.

Nyheder

De positive renter er tilbage i Hvidbjerg Bank

De negative renter er nu historie. Det skyldes, at Den Europæiske Centralbank og Danmarks Nationalbank hævede deres ledende renter med 0,75% den 9. september 2022.

Da renterne steg den 9. september, var det anden gang indenfor en kort periode, og det forventes samtidigt, at renterne vil fortsætte med at stige i løbet af efteråret og vinteren 2022-23.

Indlånsrenter

Som en konsekvens af det meget lave renteniveau har vi i flere år oplevet negative renter på indlån. I den kommende tid vil situationen være en ganske anden: Fra 15. november 2022 vil bankens indlån således blive forrentet med 0 – 0,60% alt efter indlånsproduktets type og saldo.

Udlånsrenter

Sideløbende med de negative renter på indlån, har det samtidig været historisk billigt at låne penge til eksempelvis bil og bolig. Bankens udlånsprodukter påvirkes også af de stigende renter. Her hæves rentesatsen generelt med 0,75%. Rentestigningen på alle typer udlån og kreditter til både private og erhvervskunder sker med virkning fra den 15. november 2022.

Kunder i Hvidbjerg Bank, som bliver påvirket af de varslede renteændringer på udlån, vil modtage en individuel orientering i Netbanken.

Bankens generelle rentesatser kan i øvrigt altid ses via dette link

Dit overblik:

Herunder fremgår det, hvordan de enkelte produkter påvirkes af de stigende renter:

ANFORDRINGSKONTI, TRANSAKTIONSKONTI OG DRIFTSKONTI

Rentesatsen ændres generelt til 0%.

PENSIONSOPSPARING, BØRNE- OG BØRNEBØRNSOPSPARING, BOLIG- OG UDDANNELSESOPSPARING OG ALMA/ALBERT-KONTO

Indestående forrentes med 0,50% fra første krone.

AKTIONÆRKONTO

Aktionærkonto (mindst 100 aktier) forrentes med 0,40% fra 0-100.000 kr., og med 0,60% over 100.000 kr.

I samme forbindelse tilbyder vi to nye indlånsprodukter:

PRIVAT OPSPARING

Privat opsparing med 3 mdr. opsigelse forrentes med 0,60% fra første krone. Der beregnes dekort ved hævninger i utide, som modregnes ved rentetilskrivning.

ERHVERVSOPSPARING

Erhvervsopsparing på anfordring forrentes med 0,25% fra første krone. Erhvervsopsparing kan ikke anvendes som transaktionskonto.

UDLÅN OG GARANTIER

Debetrenter på udlån og kreditter forhøjes generelt med 0,75%.
Garantiprovision på både privat- og erhvervsgarantier forhøjes generelt med 0,25%.

Renteforhøjelserne vil træde i kraft pr. 15. november 2022.

Hvorfor stiger renterne netop nu?

Rentestigningerne et kommet hurtigt og voldsomt, og de påvirker vores kunder forskelligt. Baggrunden for rentestigningerne er den meget høje inflation, der pt nærmest er på himmelflugt. For at forsøge at bremse inflationen hæves renterne i Den Europæiske Centralbank og i Danmarks Nationalbank.

Den voldsomme inflation vi oplever, er primært drevet af prisstigninger på gas, strøm, brændstof og fødevarer. Inflationen ligger i øjeblikket på omkring 9%, og det er her vi finder grunden til de nye tendenser på rentemarkederne.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan rentestigningerne påvirker dig og din økonomi, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver i Hvidbjerg Bank.