Fondsbørsmeddelelser

Her kan du se bankens meddelelser til fondsbørsen:

15.08.2017 Halvårsrapport 2017
Halvårsresultat før skat på 10,4 mio. kr. - det bedste halvår nogensinde.

09.05.2017 Periodemeddelelse 1. kvt. 2017
Hvidbjerg Bank øger udlån og overskud og leverer det bedste kvartal nogensinde.

23.03.2017 Forløb af generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling den 22. marts 2017.

28.02.2017 Årsrapport 2016
Resultat før skat på 14,7 mio. kr. - det bedste i bankens historie.

14.12.2016 Finanskalender 2017
Tidspunkter for offentliggørelse af regnskaber og afholdelse af generalforsamling.

08.11.2016 Periodemeddelelse 3. kvt. 2016

Fortsat kundetilgang betyder opjustering i Hvidbjerg Bank.

16.08.2016 Halvårsrapport 2016

Stabil udvikling og kundetilgang - bankens fastholder forventninger til året.

10.05.2016 Periodemeddelelse 1. kvt. 2016
Kundefremgang og overskud i Hvidbjerg Bank

17.03.2016 Bankens vedtægter
Vedtægter er senest godkendt på bankens generalforsamling den 16. marts 2016.

17.03.2016 Forløb af generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling den 16. marts 2016.

23.02.2016 Årsrapport 2016
Hvidbjerg Bank kommer med det bedste regnskab i bankens historie.

22.02.2016 Generalforsamling
Banken afholder ordinær generalforsamling, onsdag, den 16. marts 2016 kl. 18.30 i Midtpunktet.

18.12.2015 Finanskalender 2016
Offentliggørelse af regnskaber og afholdelse af generalforsamling.

20.11.2015 Storaktionærmeddelelse
Chris Kjeld Christensen, Skæve har øget sin aktiebeholdning til 5% af aktiekapitalen.

10.11.2015 Periodemeddelelse 3. kvt. 2015
Overskud efter skat på 8,9 mio. kr. Forventninger til årets resultat opjusteres til min. 10. mio. kr. 

20.08.2015 Indberetningspligtiges handel med aktier
Indberetning om bankdirektør Jens Odgaards køb af aktier i Hvidbjerg Bank.

18.08.2015 Halvårsrapport 2015
Hvidbjerg Bank opjusterer - bedste resultat nogensinde for et halvår.

01.07.2015 Ændring i direktionen
Bankens direktion består af administrerende direktør Jens Odgaard.

12.05.2015 Periodemeddelelse 1. kvt. 2015
Godt kvartalsregnskab fra Hvidbjerg Bank - stigende indtjening og faldende nedskrivninger.

08.05.2015 Ændring i direktionen i Hvidbjerg Bank
Bestyrelsen har optaget underdirektør Jens Odgaard i direktionen.

26.03.2015 Bankens vedtægter
Vedtægter er senest godkendt på bankens generalforsamling den 25. marts 2015.

26.03.2015 Forløb af generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling den 25. marts 2015.

02.03.2015 Generalforsamling
Banken afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 25. marts 2015 kl. 18.30 i Midtpunktet Thyholm. 

26.02.2015 Årsrapport 2014
Hvidbjerg Bank kom ud af 2014 med det bedste resultat i 11 år.

17.12.2014 Finanskalender 2015
Offentliggørelse af regnskaber og afholdelse af generalforsamling.

27.10.2014 Generationsskifte i Hvidbjerg Bank
Oluf Vestergaard går på pension 30. juni 2015 - og Jens Odgaard er udpeget som ny bankdirektør.

23.10.2014 Periodemeddelelse 3. kvt. 2014
Faldende nedskrivninger og positive kursgevinster bidrager til overskud i de første 9 måneder af 2014.

15.10.2014 Ændring af Finanskalender 2014
Periodemeddelelse for 3. kvartal 2014 fremrykkes til den 23. oktober 2014.

12-08.2014 Halvårsrapport 2014
Pænt halvårsregnskab - faldende nedskrivninger og positive kursgevinster bidrager til overskud.

06.05.2014 Periodemeddelelse 1. kvt. 2014
Overskud i Hvidbjerg Bank - faldende nedskrivninger og positive kursgevinster bidrager til overskud.

27.03.2014 Bankens vedtægter
Vedtæger er senest godkendt på bankens generalforsamling den 26. marts 2014.

26.03.2014 Forløb af generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling den 26. marts 2014.

24.03.2014 Salg af Nets-aktier
Salg af Nets-aktier medfører en indtægt i 1. kvartal 2014 på 840 tkr. for Hvidbjerg Bank.

05.03.2014 Årsrapport 2013
Pæn udvikling i basisindtjening - men desværre skæmmer store nedskrivninger. 

05.03.2014 Generalforsamling
Banken afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 26. marts kl. 18.30 i Midtpunktet Thyholm.

20.02.2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013
Hvidbjerg Banks basisindtjening satte ny rekord i 2013 - men desværre også ny rekord i nedskrivninger. 

30.12.2013 Finanskalender 2014
Offentliggørelse af regnskaber og afholdelse af generalforsamling 

17.12.2013 Udskiftning af ansvarlig kapital
Hvidbjerg Bank indfrier ansvarlig lånekapital og udsteder kapitalbeviser.

12.11.2013 Periodemeddelelse 3. kvt. 2013
Flere nye kunder, bedre indtjening og reducerede nedskrivninger udløser millionoverskud i 3. kvartal. 

13.08.2013 Halvårsrapport 2013
Hvidbjerg Banks basisindtjening forbedret ganske væsentlig, men tilsynskrav til nedskrivninger skæmmer.   

15.07.2013 Hvidbjerg Bank indfrier seniorlån.
Banken har dags dato indfriet statsgaranteret seniorlån på USD 12.707.552.

28.06.2013 Hvidbjerg Bank udsteder kapitalbeviser
Banken udsteder pr. 28. juni 2013 nom. 10 mio. kr. kapitalbeviser med status som Hybrid Kernekapital.

14.05.2013 Periodemeddelelse 1. kvt. 2013
Basisindtjeningen i top men store nedskrivninger trækker resultatet for 1. kvartal 2013 i minus.

04.04.2013 Bankens vedtægter
Vedtægter er senest godkendt på bankens generalforsamling den 3. april 2013.

03.04.2013 Forløb af generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling den 3. april 2013.

12.03.2013 Årsrapport 2012
I forhold til årsregnskabsmeddelelsen har banken valgt at nedskrive bankens skatteaktiv på 6,8 mio. kr.

05.03.2013 Generalforsamling
Banken afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 3. april 2013, kl. 18.30 i Midtpunktet Thyholm.

21.02.2013 Årsregnskabsmeddelelse 2012
Trods bedste basisindtjening nogensinde må banken notere sig et underskud på 8,3 mio. kr. efter skat.

21.12.2012 Finanskalender 2013
Offentliggørelse af regnskaber og afholdelse af generalforsamling.

06.11.2012 Periodemeddelelse 3. kvt. 2012
3. kvartal har været årets bedste med en pæn udvikling i resultatet af primær bankdrift.

14.08.2012 Halvårsrapport 2012
Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedret basisindtjening på 3,1 mio. kr.

01.06.2012 Førtidsindfrielse af seniorkapital
Banken har valgt at førtidsindfri 75 mio. kr. seniorlån.

22.05.2012 Aktietegning i Hvidbjerg Bank
Tilfredsstillende resultat af bankens aktieemission.

11.05.2012 Indberetningspligtiges aktiebesiddelser
Indberetning om ændring i indberetningspligtiges aktiebesiddelser.

08.05.2012 Periodemeddelelse 1. kvt. 2012
Rekordfremgang i bankens resultat af primær drift.

08.05.2012 Indberetningspligtiges aktiebesiddelser
Indberetning om ændring i indberetningspligtiges aktiebesiddelser.

23.04.2012 Orientering om bankens kapitaludvidelse
Hvidbjerg Bank udbyder nye aktier for 37,5 mio. kr. - nyt solvensbehov på 10,6%. 

12.04.2012 Forløb af generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling den 11. april 2012.

11.04.2012 Hvidbjerg Banks kapitaludvidelse
Foreløbig orientering om bankens kapitaludvidelse.

13.03.2012 Årsrapport 2011
God udvikling i forretningsomfang og indtjening, men tab på bankkrak og nedskrivninger.

12.03.2012 Storaktionærmeddelelse
Sparekassen Vendsyssel overtager 75.000 stk. aktier i Hvidbjerg Bank fra Sparekassen Limfjorden.

12.03.2012 Bankens generalforsamling
Ordinær generalforsamling onsdag, den 11. april 2012 kl. 17.30 i Midtpunktet Thyholm.

23.02.2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011
God udvikling i Hvidbjerg Bank trods tab på bankkrak og nedskrivninger.

03.02.2012 Resultatforventninger 2011
Hvidbjerg Bank præciserer forventninger til resultatet for 2011 og annoncerer påtænkt kapitaludvidelse.

16.12.2011 Finanskalender 2012
Offentliggørelse af regnskaber og afholdelse af generalforsamling.

08.11.2011 Periodemeddelelse 3. kvt. 2011
Hvidbjerg Bank øjner lys for enden af tunellen.

28.09.2011 Dividende i Amagerbanken
Yderligere forhøjelse af dividendeprocenten i Amagerbankens konkursbo.

16.08.2011 Halvårsrapport 2011
Bankens resultatudvikling væsentligt forbedret i 2. kvt. 2011.

Find medarbejder

Det er ganske enkelt.