Søg
Close this search box.

Nyheder

Aldrig har det været nemmere at investere

Vi danskere elsker frihed også når det gælder vores økonomi
Nu kan du få en konto, hvor du siger farvel til nul- og minusrente – og goddag til afkast.
Her har du friheden til at overføre, når du vil. Og friheden til at beslutte, når pengene skal ud igen.

Når du opretter en Investeringskonto FRI, indgår du sam-tidig en aftale om, hvordan din opsparing skal investeres
ud fra dine ønsker og behov. Herefter bliver dine indbetalinger helt automatisk placeret i en investeringsfond, som investerer
bredt i fx aktier, statsobligationer, realkreditobligation-er og virksomhedsobligationer fra hele verden.

Du har altid overblik over den daglige udvikling af formuen på din Investeringskonto FRI via din netbank.
Investeringskonto FRI er en nem og enkelt måde at investere på, og du slipper for alt besværet med selv at investere.

Dine fordele med Investeringskonto FRI

· Automatisk investering af dine indbetalinger
· Automatisk geninvestering af udbytter
· Automatisk indberetning til SKAT
· Automatiske månedlige indbetalinger, hvis du ønsker det
· Intet depot og derfor ingen depotgebyrer
· Ingen kurtage ved handel med værdipapirer
· Investeringsløsningen er skræddersyet til dine ønsker og behov
· Pengene kan hæves efter behov

Investering og risiko
Der kan være en større risiko forbundet med at investere – også med Investeringskonto FRI – i forhold til at have
pengene stående på en helt traditionel konto i dit pengeinstitut, bl.a. fordi kursen på værdipapirer kan svinge i investeringsperioden.
Omvendt bliver dine penge helt sikkert mindre værd på grund af inflation, nul eller negativ rente, hvis din opsparing blot står passivt på en
almindelig konto. Når du investerer, gælder det om at være fornuftig frem for at tro på heldet. Investerer du kun i få
enkelt-aktier, er der stor risiko for, at dit afkast helt forsvinder, hvis enkelte aktier skuffer.
Hvis du derimod spreder dine investeringer på mange forskellige aktier og obligationer, kan du minimere denne risiko og i sidste ende
øge dit afkast. Investeringskonto FRI sikrer dig en rigtig god risikospredning, som er tilpasset dine ønsker og behov.
Og ved oprettelse af kontoen rådgiver vi og hjælper dig med at fastlægge den helt rigtige investeringsløsning for dig.

Kom godt igang – tal med din rådgiver
Du kan følge udviklingen på din Investeringskonto FRI i din netbank
– fordi investering skal være nemt

Din investering er bæredygtig
Når du investerer via Investeringskonto FRI, er du sikker på, at det bliver gjort på en god og bæredyg-tig måde. Vi tror på, at gode langsigtede
afkast og investeringer i bæredygtige og veldrevne virksom-heder går hånd i hånd. Det er det, vi kalder bæredygtig investering.
Bæredygtig investering dækker over vores engagement i de virksomheder, vi investerer i. Det betyder i praksis, at vi forholder
os til sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold, når vi investerer i et selskab. I naturlig forlængelse heraf har Sparinvest tilsluttet sig
FN’s seks principper for ansvarlig investering UN PRI. Med andre ord er det din garanti for, at der arbejdes for at give
dig et godt afkast – uden at gå på kompromis med samfundsansvar og bæredygtighed.

Hvem er Sparinvest?
Sparinvest, som står for investeringerne, blev etableret i 1968 som Danmarks første børsnoterede investeringsforening og har siden udviklet sig
til et internationalt kapitalforvaltningshus. Sparinvest samarbejder med en lang række danske pengeinstitutter i hele
landet om at tilbyde de bedste løsninger og rådgivning inden for formuepleje og investering.

Download brochure